پایگاههای اینترنتی


دسترسی ها
Email

 e-mail

12


دبلادت

خبر #UTF از ۵ خبر

خبر #UTF از ۵ خبر
سال 1394 یک سال بحرانی از نظر سرخک  در کشور بود وچندین طغیان بوقوع پیوست
سال 1394 یک سال بحرانی از نظر سرخک در کشور بود وچندین طغیان بوقوع پیوست[ تعداد کلیک : ۱۴ ]
دومین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی منطقه غرب کشور توسط معاونت امور بهداشتی برگزار گردید
دومین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی منطقه غرب کشور توسط معاونت امور بهداشتی برگزار گردید[ تعداد کلیک : ۱۳ ]
10یونیت سیار دندانپزشکی در مدارس شهرستان‌های استان استقرار یافت.
10یونیت سیار دندانپزشکی در مدارس شهرستان‌های استان استقرار یافت.[ تعداد کلیک : ۱۶ ]
دکتر شکیبا : طرح تحول سلامت در استان و در کشور زبانزد خاص و عام است
دکتر شکیبا : طرح تحول سلامت در استان و در کشور زبانزد خاص و عام است[ تعداد کلیک : ۱۸ ]
دکتر شکیبا: نگرانی ما احتمال شکل‌گیری "ویروس" جدید است
دکتر شکیبا: نگرانی ما احتمال شکل‌گیری "ویروس" جدید است[ تعداد کلیک : ۷۹ ]
انتخاب معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از دانشگاههای برتر در اجرای برنامه پیگیری مادران پر خطر
انتخاب معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از دانشگاههای برتر در اجرای برنامه پیگیری مادران پر خطر[ تعداد کلیک : ۳۱ ]
مهندس لیلا تابنده کارشناس بهداشت محیط معاونت امور بهداشتی کرمانشاه عضو کمیته کشوری مشورتی برنامه های  بهداشت محیط روستا شد
مهندس لیلا تابنده کارشناس بهداشت محیط معاونت امور بهداشتی کرمانشاه عضو کمیته کشوری مشورتی برنامه های بهداشت محیط روستا شد[ تعداد کلیک : ۶۹ ]
کارگاه آموزشی راهنمای پایش جدید بیمارستان دوستدار کودک برگزار گردید.
کارگاه آموزشی راهنمای پایش جدید بیمارستان دوستدار کودک برگزار گردید.[ تعداد کلیک : ۴۹ ]
دستاوردهای بهداشتی طرح تحول سلامت  مثبت ارزیابی شد.
دستاوردهای بهداشتی طرح تحول سلامت مثبت ارزیابی شد.[ تعداد کلیک : ۴۷ ]
کمیته استانی مدارس مروج سلامت برگزار گردید.
کمیته استانی مدارس مروج سلامت برگزار گردید.[ تعداد کلیک : ۶۱ ]
آموزش پیشگیری از بیماری دیابت به 130 مراقب سلامت آموزش وپرورش
آموزش پیشگیری از بیماری دیابت به 130 مراقب سلامت آموزش وپرورش[ تعداد کلیک : ۳۸ ]
مهندس رنجبر : ارتباطات تنگاتنگی بین فرمانداری  و دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان کرمانشاه وجود دارد
مهندس رنجبر : ارتباطات تنگاتنگی بین فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان کرمانشاه وجود دارد[ تعداد کلیک : ۴۴ ]
تیم اداره سلامت روانی  وزارت بهداشت با امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند
تیم اداره سلامت روانی وزارت بهداشت با امام جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند[ تعداد کلیک : ۳۲ ]
دکتر حاجبی  اتفاقات خوبی در حوزه  بهداشت و درمان در استان رخ داده است که جای تقدیر وتشکردارد
دکتر حاجبی اتفاقات خوبی در حوزه بهداشت و درمان در استان رخ داده است که جای تقدیر وتشکردارد[ تعداد کلیک : ۴۷ ]
نشست دکتر شکیبا و همکاران معاونت بهداشتی با انجمن دانشجویی بهداشت و غذا تشکیل گردید
نشست دکتر شکیبا و همکاران معاونت بهداشتی با انجمن دانشجویی بهداشت و غذا تشکیل گردید[ تعداد کلیک : ۳۲ ]
کارگاه ارزیابی کلاسهای آمادگی برای زایمان در معاونت بهداشتی برگزار شد.
کارگاه ارزیابی کلاسهای آمادگی برای زایمان در معاونت بهداشتی برگزار شد.[ تعداد کلیک : ۳۶ ]
یکی از مشکلاتی که جامعه امروزی با آن درگیر است و منجر به ایجاد مشکلات روانی در افراد می شود خشونت است
یکی از مشکلاتی که جامعه امروزی با آن درگیر است و منجر به ایجاد مشکلات روانی در افراد می شود خشونت است[ تعداد کلیک : ۳۳ ]
آگاهی ناکافی زوجین در آستانه تشکیل خانواده لزوم مشاوره را الزامی می کند
آگاهی ناکافی زوجین در آستانه تشکیل خانواده لزوم مشاوره را الزامی می کند[ تعداد کلیک : ۵۱ ]
آگاهی از مخاطرات طبیعی ، ارتقاء تاب آوری جامعه "
آگاهی از مخاطرات طبیعی ، ارتقاء تاب آوری جامعه "[ تعداد کلیک : ۴۱ ]
کلاسهای آمادگی برای زایمان در معاونت بهداشتی برگزارشد.
کلاسهای آمادگی برای زایمان در معاونت بهداشتی برگزارشد.[ تعداد کلیک : ۵۷ ]
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

-----------------------------------------------------------------------
در باره مالاریادر باره مالاریا
پیام مالاریاپیام مالاریا
نشریه داوطلبان سلامتنشریه داوطلبان سلامت
جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95

دستورالعمل پذیرش سال 1395mph    

--------------------------------------------------------------------

زمانبندی ثبت نام mphزمانبندی ثبت نام mph
جدول 4جدول 4
جدول 3جدول 3
جدول 2جدول 2
جدول 1جدول 1
آیین نامه mph2آیین نامه mph2
آیین نامه mphآیین نامه mph

---------------------------------------------------------------------  

5برگ گزارش عملکرد95---کودکان5برگ گزارش عملکرد95---کودکان
قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95
فرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالمفرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsxقابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsx

قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-شبکه هانامه شماره1 .xlsxقابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها- نامه شماره1 .xlsx
fقابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - جدول اطلاعات جمعیتی شهرستانها
قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMSقابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMS

قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95

 

EOPکشوریEOPکشوری
قابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xlsقابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xls
کارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزیکارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزی
توصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکانتوصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکان
بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94
راهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالانراهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالان
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامتراهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت
بسته خدماتبسته خدمات
لینک های ویژه