• گزارش تصوریری همایش بزرگ سفیر سلامت دانش آموزی
  گزارش تصوریری همایش بزرگ سفیر سلامت دانش آموزی
 • تغذیه وافسردگی
  تغذیه وافسردگی
 • ساخت مرکز خدمات جامع سلامت ماهیدشت
  ساخت مرکز خدمات جامع سلامت ماهیدشت
 • سلامت روان
  سلامت روان
  سلامت روان
  حفظ سلامت روان در هفت حرکت
 • جلسه هماهنگی تامین وارتقای آب آشامیدنی
  جلسه هماهنگی تامین وارتقای آب آشامیدنی
  جلسه هماهنگی تامین وارتقای آب آشامیدنی
  اولین جلسه تامین آب آشامیدنی به منظور کاهش بیماریهای منتقله از آب
 • قانون مبارزه با دخانیات
  قانون مبارزه با دخانیات
  قانون مبارزه با دخانیات
  الزام قوانین مبارزه وکنترل ملی بادخانیات
 • تبریک معاونت بهداشتی به مناسبت روز دندانپزشکی
  تبریک معاونت بهداشتی به مناسبت روز دندانپزشکی
 • بهداشت هوا
  بهداشت هوا
  بهداشت هوا
  تشکیل کمیته بهداشت هوا ومقابله با ریزگرده درمعاونت بهداشتی سال 1396
 • شهرستان جوانرود پایلوت بسته خدمتی مانا
  شهرستان جوانرود پایلوت بسته خدمتی مانا
 • واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در کرمانشاه
  واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در کرمانشاه
  واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در کرمانشاه
  اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در سطح استان کرمانشاه توسط کارشناس بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی
تغذیه وافسردگی
[ تعداد بازدید : ۳۲ ]
سلامت روان
حفظ سلامت روان در هفت حرکت
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]
جلسه هماهنگی تامین وارتقای آب آشامیدنی
اولین جلسه تامین آب آشامیدنی به منظور کاهش بیماریهای منتقله از آب
[ تعداد بازدید : ۴۲ ]
قانون مبارزه با دخانیات
الزام قوانین مبارزه وکنترل ملی بادخانیات
[ تعداد بازدید : ۳۳ ]
بهداشت هوا
تشکیل کمیته بهداشت هوا ومقابله با ریزگرده درمعاونت بهداشتی سال 1396
[ تعداد بازدید : ۳۷ ]
واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در کرمانشاه
اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در سطح استان کرمانشاه توسط کارشناس بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی
[ تعداد بازدید : ۴۶ ]
تشکیل کمیته هفته سلامت
آموزش دانش آموزان توسط دانشجویان عضوانجمن بهداشت وتغذیه
[ تعداد بازدید : ۸۰ ]
تبریک معاونت بهداشتی
تبریک دکتر شکیبابه مناسبت روز جهانی بهداشت
[ تعداد بازدید : ۷۷ ]
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شعار روز جهانی بهداشت سال 1396
[ تعداد بازدید : ۸۱ ]
۹۰ تیم بازرسی در استان کرمانشاه طرح بسیج سلامت نوروزی را اجرا می‌کنند
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از اول اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ۹۶، ۹۰ تیم بازرسی در استان کرمانشاه به بازدید سرزده از اماکن می‌پردازند.
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

کتابخانه

الکترونیک

سالم.ir

مطبوعات

و خبرگزاری ها

پزشک

خانواده

آموزش

الکترونیکی

ایدز

را مهار کنیم

آئین نامه ها و

دستورالعمل ها

پورتال

شبکه های

بهداشت

-----------------------------------------------------------------------
در باره مالاریادر باره مالاریا
پیام مالاریاپیام مالاریا
نشریه داوطلبان سلامتنشریه داوطلبان سلامت
جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95

دستورالعمل پذیرش سال 1395mph    

--------------------------------------------------------------------

زمانبندی ثبت نام mphزمانبندی ثبت نام mph
جدول 4جدول 4
جدول 3جدول 3
جدول 2جدول 2
جدول 1جدول 1
آیین نامه mph2آیین نامه mph2
آیین نامه mphآیین نامه mph

---------------------------------------------------------------------  


5برگ گزارش عملکرد95---کودکان5برگ گزارش عملکرد95---کودکان
قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95
فرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالمفرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsxقابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsx

قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-شبکه هانامه شماره1 .xlsxقابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها- نامه شماره1 .xlsx
fقابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - جدول اطلاعات جمعیتی شهرستانها
قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMSقابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMSقابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95


 

EOPکشوریEOPکشوری
قابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xlsقابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xls
کارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزیکارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزی
توصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکانتوصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکان
بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94
راهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالانراهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالان
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامتراهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت
بسته خدماتبسته خدمات