• آنچه باید در مورد سرطان بدانیم

  • کمیته بهداشت ، سلامت و محیط زیست خدمات سفر نوروزی استان کرمانشاه تشکیل شد

  • اجرای طرح بررسی کشوری آگاهی تغذیه در استان

  • جلسه آموزشی کمکهای اولیه پزشکی ونحواطفا حریق به اهالی روستای سالم حوری آباد

  • معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اجرای پروژه کلینیک مادر و کودک در کشوربرترشد.

  • معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رتبه برتر را درا جرای برنامه عملیاتی کسب نمود .

  • جلسه  ادغام بیماریهای غیر واگیر در بسته خدمات نوین سلامت میانسالان و سالمندان (ایراپن) و سامانه سیب برگزار گردید.

  • تمایل به تک فرزندی و اختلال در کارکرد اصلی خانواده

  • دکتر مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده ومدارس وزارت بهداشت از معاونت امور بهداشتی کرمانشاه تقدیر نمودند

  • دکتر بنار : یکی از شاخص های مهم معاونت بهداشتی برنامه عملیاتی است

اجرای طرح بررسی کشوری آگاهی تغذیه در استان
طرح بررسی کشوری آگاهی ، نگرش وعملکرد خانوارهای شهری وروستایی وکارکنان بهداشتی در خصوص تغذیه در استان اجرای میگردد.
[ تعداد بازدید : ۲۰ ]
تمایل به تک فرزندی و اختلال در کارکرد اصلی خانواده
کرمانشاه- ایرنا- جامعه شناسان و کارشناسان بهداشت معتقدند: بهتر است هر زوج حداقل دو فرزند داشته باشند ولی اکنون کاهش فرزندآوری و تمایل شدید به تک فرزندی زنگ خطری برای جامعه و افزایش جمعیت سالمندی است
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
29دی ماه، روز هوای پاک
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

-----------------------------------------------------------------------
در باره مالاریادر باره مالاریا
پیام مالاریاپیام مالاریا
نشریه داوطلبان سلامتنشریه داوطلبان سلامت
جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95جلسه توجیهی مراقبین 13-4-95

دستورالعمل پذیرش سال 1395mph    

--------------------------------------------------------------------

زمانبندی ثبت نام mphزمانبندی ثبت نام mph
جدول 4جدول 4
جدول 3جدول 3
جدول 2جدول 2
جدول 1جدول 1
آیین نامه mph2آیین نامه mph2
آیین نامه mphآیین نامه mph

---------------------------------------------------------------------  

5برگ گزارش عملکرد95---کودکان5برگ گزارش عملکرد95---کودکان
قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95قابل توجه گروه سلامت خانواده شهرستانها-برنامه عملیاتی شهرستانی کودکان در سال 95
فرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالمفرم جمع بندی اطلاعات مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsxقابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-نامه شماره2.xlsx

قابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها-شبکه هانامه شماره1 .xlsxقابل توجه کارشناسان و سوپروایزران سامانه سیب شبکه ها- نامه شماره1 .xlsx
fقابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - جدول اطلاعات جمعیتی شهرستانها
قابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMSقابل توجه کارشناسان سلامت مدارس-نهاییJMS

قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95قابل توجه کارشناسان آمار شبکه ها - کلید سرشماری 95

 

EOPکشوریEOPکشوری
قابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xlsقابل توجه کارشناسان محترم پرونده الکترونیک - فایل کل واحدها جهت اصلاح.xls
کارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزیکارگاه مدیریت خطر بلایا ویژه مربیان مراکزآموزش بهورزی
توصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکانتوصیه های درخصوص آنفلوآنزادر کودکان
بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94بسته خدمات سلامت سطح اول در برنامه ملی خود مراقبتی94
راهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالانراهنمای مراقبتهای ادغام یافته میانسالان
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامتراهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت
بسته خدماتبسته خدمات

لینک های ویژه