معرفی برنامه ها و اعضاء گروه بیماریهای غیرواگیر

شرح وظایف واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها غیرواگیر:

-          تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای غیرواگیر

-          تامین تجهیزات مورد نیازغربالگری در تمامی مراکز تحت پوشش دانشگاه

-          غربالگری، بیماریابی و درمان به موقع بیماران شناسایی شده در برنامه های غیر واگیر

-          نظارت بر گزارش فوری بیماریهای قابل گزارش دهی تلفنی

-          آمادگی کافی جهت مراقبت و پیگیری بیماریهای مزمن در طغیان بیماریها – از جمله کووید19، در منطقه تحت پوشش

-          برگزاری سمینارها و جلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری ها جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

-          تشکیل کمیته ها و جلسات درون بخشی، بین بخشی و برون بخشی .

-          آموزش مستمر علمی و اجرایی در برنامه های مرتبط به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )

-          نظارت بر عملکرد از طریق پایش، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش و تلاش جهت رفع نارسائیها و بهبود عملکرد

-          آگاهی و بهره وری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه در جهت تحلیل برنامه های غیرواگیر و تعیین دستاوردها و چالشها.

-          همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی  مورد نیاز در برنامه

-          تهیه محتوای آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر

-          گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط و گرداوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و تفسیر آن

-          تشکیل کمیته مشورتی مبارزه با بیماری های غیرواگیر دانشگاه به طور مستمر طبق دستورالعمل

-          نظارت بر شناسایی مراکز جدید تاسیس و تازه فعال شده پاتولوژی

-           نظارت بر شناسایی نقاط حادثه خیز و طراحی مداخلات پیشگیرانه

-          نظارت و همکاری در روند اجرای برنامه ها با بیمارستان منتخب همکار و آزمایشگاه های طرف قرارداد در برنامه های مرتبط

-          نظارت بر اجرای شرح وظایف توسط پرسنل در مراکز محیطی

-          نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی، ماهیانه ،فصلی و سالیانه واحدهای محیطی

-          برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی و سلامتی مرتبط با برنامه های غیرواگیر

 

مناسبت های مرتبط با بیماریهای غیرواگیر

-          4 ماه می-16 اردیبهشت: روز جهانی آسم و آلرژی                     

-          8 ماه می- 18 اردیبهشت: روز جهانی تالاسمی

-          17 ماه می- 27 اردیبهشت: روز جهانی پر فشاری خون

-          25 ماه می- 4 خرداد: روز جهانی تیروئید

-          7 مهر (آخرین یکشنیه ماه سپتامبر): روز جهانی قلب

-          20 اکتبر- 28 مهر: روز جهانی پوکی استخوان

-          14 ماه نوامبر- 23 آبان: روز جهانی دیابت                    

-          1 لغایت 7 بهمن: هفته ملی پویش مبارزه با سرطان

-          3ماه مارس- 13 اسفند: روز جهانی شنوایی