آرشیو

 

فرم شماره 3 - کم کاری تیروئید نوزادانفرم شماره 3 - کم کاری تیروئید نوزادان

فرم بیماران کم کاری تیروئیدفرم بیماران کم کاری تیروئید
فرم شماره 3فرم شماره 3
 

******************

 دستورالعمل کشوری سل :

TB Guideline 88.pdf TB Guideline 88.pdf
سرطان ریه سرطان ریه

 

سرطان پستان سرطان پستان

 

نحوه مدیریت درمان ومراقبت بیماران مبتلابه آنفلوانزانوع A نحوه مدیریت درمان ومراقبت بیماران مبتلابه آنفلوانزانوع A

 

سرطان گردن رحم

سرطان گردن رحم

فرم خام بیماران شناسایی شده تیروئید فرم خام بیماران شناسایی شده تیروئید
تعریف سبب شناسی و عوامل خطردر خودکشی تعریف سبب شناسی و عوامل خطردر خودکشی
برنامه استراتژیک خودکشی برنامه استراتژیک خودکشی
قابل توجه کارشناسان بیماریها - بخشنامه گروههای اولویت دار قابل توجه کارشناسان بیماریها - بخشنامه گروههای اولویت دار

 ****************************************

پروتکل مرکز مشاوره زنان پروتکل مرکز مشاوره زنان

 

برای بهورزHIVراهنمای برای بهورزHIVراهنمای

***************************************

برگزاری کارگاه یکروزه برنامه غربالگری کم کاری تیروئیدنوزادان درسه شنبه اردیبهشت ماه - 90/2/27 برگزاری کارگاه یکروزه برنامه غربالگری کم کاری تیروئیدنوزادان درسه شنبه اردیبهشت ماه - 90/2/27

 

دستورالعمل آنفلوانزاجهت زندانها دستورالعمل آنفلوانزاجهت زندانها

 

چک لیست آنفلوانزا- پایش زندانها چک لیست آنفلوانزا- پایش زندانها
عکس آنفلوانزا
کتاب درمان آنفلوانزای جهانگیر(نوع A) جهت مطالعه پزشکان

 

دستورالعمل تکمیل برگه بیماران شبه آنفلوانزا دستورالعمل تکمیل برگه بیماران شبه آنفلوانزا

 

Advocacy_tool_content Advocacy_tool_content

 

مصوبات روز جهانی ایدز1 مصوبات روز جهانی ایدز1

 

شعارهای مناسب برای روز جهانی ایدز1 شعارهای مناسب برای روز جهانی ایدز1
بخشنامه واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی بخشنامه واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی
Centers for vulnerable women Centers for vulnerable women

 

HIV and Family HIV and Family

 

بیماری سل درکشورومقایسه بااستان درسال1388 بیماری سل درکشورومقایسه بااستان درسال1388

 

 

بیماری کم کاری تیروئید نوزادان بیماری کم کاری تیروئید نوزادان 

 

خلاصه گزارش

خلاصه گزارش

 

چک لیست هیپو تیروئید چک لیست هیپو تیروئید