سل :

 

 تعداد 14 آزمایشگاه در استان متولی انجام برنامه‌ی کشوری پیشگیری و مبارزه با سل می‌باشند که از این تعداد 13 آزمایشگاه در شهرستان‌های حومه‌ی کرمانشاه صرفاً اقدام به تهیه‌ی اسمیرمستقیم و رنگ‌آمیزی آن نموده و جهت نظارت کیفی اقدام به ارسال 10% لام‌های منفی و تمام لام‌های مثبت خود به آزمایشگاه مرجع سل مستقر در کرمانشاه می‌نمایند. آزمایشگاه مرجع سل علاوه بر انجام آزمایشات اسمیرخلط و کشت ، متولی برگزاری دوره‌های بازآموزی جهت کارکنان آزمایشگاه‌های سل استان می‌باشد.