طرح حذف آزبست ازمحیط کار:
آزبست که به پنبه نسوز یا آمیانت معروف است یک اصطلاح کلی بوده که برای چندین نوع مختلف سیلیکات معدنی بکار میرود. آزیست به دوگروه سرپنتین وآمفیبول تقسیم می شود شود.تنها عضو گروه سرپنتن ،کریزوتایل است.کریزوتایل دارای رنگ سفید بوده و تقریبا" 95%تولید آزبست جهان را به خود اختصاص می دهد. آزبست درطی قرن گذشته بطور وسیع درجهان مورد استفاده قرار گرفته است. با اینکه درکشور های توسعه یافته تقاضابرای استفاده ازآزبست کاهش یافته ولی مصرف درکشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.
مواجهه با رشته های آزیست علاوه بر معادن ،آسیابها وکارخانه های تولید کننده رشته های آزیست،برای کارگران ساختمان ،لوله کش ها،سازندگان دیگهای بخار وجوشکاران نیز رخ می دهد.همچنین آزبست در ساخت لباسهای ایمنی ،انواع مختلف فیلترها،سیمان وآجر کف اتاق ،اجناس اصطکاکی مثل لنت ترمز وکلاچ ماشین مورد استفاده قرار می گیرد.
مهمترین عوارض جانبی مواجهه با آزبست عبارت است از آزبستور(فیبروز ریه)،مزوتلیومای پلوروصفاق سرطان ریه ،سرطان حنجره واحتمالا"سرطانهای دستگاه گوارش میباشد.
براساس طرح حذف آزبست ازمحیط کار مصرف انواع آٍزبست از جمله آزبست سفید(کریزوتایل)منع گردیده است.درضمن وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ضمن تاکیدبرتوقف هرچه سریع تر استفاده ازازبست درکلیه صنایع باتوجه به وجود این آلاینده درهوای آزادکه سلامت عموم راتهدید می کندخواستارجلوگیری ازعرضه ومصرف لنتهای ترمز وصفحه کلاجهای دارای آزبست می باشد.