فعالیت ها و برنامه ها

برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس

1-     طرح سنجش سلامت نواموزان بدو ورود به دبستان

2-     مراقبت نوجوانان  و دانش آموزان

3-    ثبت داده های حاصل ازمراقبت و معاینات نوجوانان در سامانه الکترونیکی

4-     برنامه مدارس مروج سلامت  ( HPS )

5-    ایمن سازی گروه های  هدف 4 تا 6 سال و 14 تا 16 سال

6-    نظام مراقبت رفتارهای پرخطر (طرح کاسپین)

7-    آموزش سلامت با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نتایج حاصله از طرح کاسپین

8-    پدیکلوزیس

9-     توزیع شیر و مواد غذایی در مدارس ( پایگاه تغذیه سالم)

10-  مکمل یاری نوجوانان ( مکمل یاری با اهن و ویتامین D)

11-  آموزش مداوم وتوانمندسازی  نیروی انسانی

12- پایش و ارزیابی برنامه ها و  فعالیت

13-  پایش سامانه برنامه عملیاتی

14- همکاری در اجرای برنامه سفیران سلامت دانش اموزی

15- تشکیل جلسات هماهنگی و  برگزاری مستمر کمیته ها در راستای اجرای برنامه ها