فعالیت ها و برنامه ها

 

برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس

1-    طرح سنجش سلامت نواموزان بدو ورود به دبستان

2-     مراقبت نوجوانان  و دانش آموزان

3-    ثبت داده های حاصل ازمراقبت و معاینات نوجوانان در سامانه الکترونیکی

4-     برنامه مدارس مروج سلامت  ( HPS )

5-    ایمن سازی گروه های  هدف 4 تا 6 سال و 14 تا 16 سال

6-     نظام مراقبت رفتارهای پرخطر (طرح کاسپین)

7-    آموزش سلامت با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر و نتایج حاصله از طرح کاسپین

8-    سلامت بلوغ

9-    برنامه های اوقات فراغت و طرح هجرت 3

10-       ارتقا فعالیت فیزیکی و تمرینات کششی

11-       پیشگیری از حوادث با متد C4D

12-       پدیکلوزیس

13-    توزیع شیر و مواد غذایی در مدارس ( پایگاه تغذیه سالم)

14-    مکمل یاری نوجوانان ( مکمل یاری با اهن و ویتامین D)

15-     آموزش مداوم وتوانمندسازی  نیروی انسانی

16-پایش و ارزیابی برنامه ها و  فعالیت

17-   پایش سامانه برنامه عملیاتی

18-   همکاری در اجرای برنامه سفیران سلامت دانش اموزی

19-  تشکیل جلسات هماهنگی و  برگزاری مستمر کمیته ها در راستای اجرای برنامه ها

 

 

برنامه های سلامت جوانان

 

1-    مراقبت جوانان (ارزیابی مقدماتی و معاینات پزشکی)

2-    ثبت داده های حاصل ازمراقبت ومعاینات جوانان در سامانه الکترونیکی

3-    برنامه ترویج ازدواج سالم وآسان در جوانان

4-     اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز

5-    پیشگیری از مرگ جوانان به واسطه وسایل حمل و نقل

6-     آموزش آموزش مداوم وتوانمندسازی نیروی انسانی

7-    پایش و ارزیابی برنامه ها و  فعالیت

8-    پایش سامانه برنامه عملیاتی

9-    مکمل یاری جوانان با مگادوز  ویتامین D

10-     همکاری در اجرای برنامه سفیران سلامت دانشجو

11-    تشکیل جلسات هماهنگی و  برگزاری مستمر کمیته ها در راستای اجرای برنامه ها