آزمایشگاه سیار

 
 
اهداف پروژه :
 هدف کلی :
 راه اندازی آزمايشگاه سیار Mobile Laboratory ))
       
 اهداف اختصاصی:
-افزایش توان کمک رسانیخدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی در مناطق اسیب دیده از حوادث غیر مترقبه(زلزله و سیلو .....)و همچنین در بروز اپیدمی ها مانند وبا اسهال خونی تیفویید و ....
 
- کمک رسانی به استانهای همجوار در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و اپیدمی 
 
نتایج قابل انتظار :
-ارایه خدمات آزمایشگاهی در کوتاه ترین زمان ممکن در منطقه آسیب دیده
-تشخیص و کنترل سریع عفونتهای واگیر ناشی از اسیب در منطقه
- عدم ارجاع وارسال نمونه های مشکوک منطقه به سایر مراکز ازمایشگاهی و جلوگیری از شیوع احتمالی عفونت های حاصله