گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی استان کرمانشاه

تاریخچه
مهندسی بهداشت از سال 1331 تا سال 1335 غالبا به صورت تیمی مرکب از مهندسین کادر ستادی وزارتخانه در نقاط مختلف کشور فعالیت داشته اند . وظایف آنها علاقه بر تهیه دستوالعمل ها و فرمهایی در زمینه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی ،‌ مبارزه با حشرات و جوندگان ، دفع فضولات جامد ،‌بهسازی منابع آب و طراحی نقشه های تیپ و اجرای پروژه های تامین آب آشامیدنی بود ( در این مدت نسبت به اجرای لوله کشی آب آشامیدنی46 شهر در ایران اقدام شده است ) طراحی پروژه های آب آشامیدنی با همکاری مهندسی مشاور لیچ فیلد صورت می گرفت . در آذر ماه سال 1332 اولین دوره کمگ مهندسی ایران با حضور 5 نفر از شهرستان تبریز ،‌5 نفر از تهران ، 5 نفر از شیراز ، 2 نفر از بابل و 2 نفر از رشت (جمعاپ 24 نفر) در پاکدشت ورامین (پلدشت سابق) تشکیل گردید .
از سال 1335 مهندسی بهداشت بصورت اداره کل درآمد و در مدت کوتاهی در بسیاری از استانهای کشور ادارات مهندسی بهداشت ایجاد شدند . در سال 1340 مدت کوتاهی مهندسی بهداشت با اداره ریشه کنی مالاریا ادغام گردید ولی بنا به دلایلی ، ادامه فعالیت واحدهای ادغام یافته ممکن نشده و در نتیجه مجددا اداره کل مهندسی بهداشت مستقلا به کار خود ادامه اد .
در طی سالهای 1335-40 بعلت بوجود آمدن سازمانهای و وزارتخانه هایی مرتبط با آب و برق مسئله تامین آب شهری از وظایف بهداری سابق منفک و به عهده وزارت آب و برق کشور گذاشته شد و بر تامین اب آشامیدنی و بهسازی محیط روستاها توسط اداره کل مهندسی بهداشت تاکید شد .
در طی سالهای قبل از 1340 و بعد از آن تعداد زیادی از مهندسین رشته های مختلف بویژه ساختمان و شیمی جهت اخذ تخصص در زمینه بهداشت و مدارک تحصیلی فوق لیسانس ، اکثرا با استفاده از بورسهای بین المللی به خارج از کشور اعزام شدند .
در این‌ راستا پیرو تشکیل‌ دوره‌ کمک‌ مهندسی‌ بهداشت‌ و دوره‌ کمک‌ بهسازی‌ از اوان‌ تشکیل‌ اداره‌ مهندسی‌ بهداشت‌ به‌ همت‌ آقای دکتر فریس‌ در پاکدشت‌ ورامین‌ ، اولین‌ دوره‌ بهسازی‌ با پذیرش‌ لیسانسیه‌ های‌ علوم‌ (شیمی‌ ، فیزیک‌ ، زیست‌ شناسی‌ ،...) در دانشکده‌ بهداشت‌ دانشگاه‌ تهران‌ آ غاز فعالیت‌ نمود ، این‌ دوره در سال 1345 تبدیل به دوره عالی بهسازی گردید که مدرک تحصیلی آن فوق لیسانس بود . در حال حاضر در 18 دانشگاه اقدام به تربیت نیروی انسانی کارشناس در زمینه بهداش محیط و در 26 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیز نسبت به تربیت کاردانی بهداشت محیط اقدام می نمایند
نشکیلات اداره کل مهندسی بهداشت در سال 1344 شامل ادادات آب و فاضلاب ، بهسازی (شهر و روستایی)، هوا و محیط کار بود .
نیروی انسانی مهندسی بهداشت در سال 1344 در سطح کشور جمعا 564 نفر بود ، که در حال حاضر به استثناء کادر اداری حدودا 3714 نفر پزسنل تخصصی شامل 999 نفر کارشناس و کارشناس ارشد و 2815 نفر کاردان بهداشت محیط در واحدهای بهداشت محیط سطح کشور مشغول انجام وظیفه می باشند ، از اتفاقات مهم برای اداره کل ، تصویب قانون مواد خوردنی ، آشامینی ، آرایشی و بهداشتی در سال 1346 بود که زمینه اجرای قانونمندی را برای کنترل بهداشتی مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی با استفاده از ماده 13 فراهم نمود .
در سال 1346 تامین آب آشامیدنی و بهسازی محیط روستاها از وزارت بهداری به وزارت آبادانی و مسکن انتقال یافت و در همین سال اداره کل مهندسی بهداشت به اداره کل بهداشت محیط تغییر نام یافت . در سال 1351 وظایف مذکور به عهده وزارت کشاورزی و پس از تشکیل وزارت تعاون به آن وزارتخانه محول گشت ، در سال 1356 با مصوبه ای وظایف یاد شده مجددا به اداره کل بهداشت محیط اعاده شد که در سال 1358 مصوبه مذکورمورد تاکید شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت .
اجرای پروژه های تامین آب آشامیدنی روستاها و عملیات بهسازی محیط با پیروزی انقلاب اسلامی توسعه قابل ملاحظه ای یافت ، ولی با توجه به اهمیت و گسترش سایر فعالیتهای بهداشت محیطی و لاجرم برای هماهنگ کردن تشکیلات بهداشت محیط با شبکه های بهداشتی و درمانی کشور در سال 1369 مسئولیت تامین آب آشامیدنی روستاها به سازمان جهاد سازندگی واگذار گردید و بدینوسیله زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت محیط در شبکه فراهم شد .
در سال 1374 برای تعدیل نیروی انسانی و کاهش ابعاد تشکیلاتها در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دو اداره کل بهداشت محیط و اداره کل بهداشت حرفه ای ادغام یافتند ، با ادامه روند کوچک سازی تشکیلات و واگذاری بعضی از وظایف به بخش خصوصی تفویض اختیار مسئولیتها به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در آذر ماه 1379 اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای به مرکز سلامت محیط کار و حرفه ای تغییر نام یافت .


وظایف ، رسالت و اهداف:
تعریف بهداشت محیط :
عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.
شرح وظایف :
1-کنترل بهداشت محیط و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی
- کنترل بهداشت محیط اماکن عمومی و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی (شهری - روستایی - مسیر راه )
- کنترل بهداشت محیط مساجد
- کنترل بهداشت محیط زندانها
- کنترل بهداشت محیط کشتارگاهها
- کنترل بهداشت محیط پایانه‌های داخل و بین شهری و وسایط نقلیه مسافربری عمومی
- بسیج سلامت نوروزی
- روز بهداشت محیط
2-برنامه‌های بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی
-اجرای طرح جامع عملیاتی آگاهی و سازماندهی مردم در برابر بلایای طبیعی
-برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی در ارتباط با بلایا
- تدوین شرح وظایف بهداشت محیط در بلایا
3-کنترل مراکز یونساز
4- نظارت وارزشیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشت شهرستانها و ارائه پسخوراند
5-مبارزه با حشرات و جوندگان
6-کنترل و نظارت بر سموم و مواد شیمیایی
7-پیگیری امور بهداشتی در کارگروه های استانی و شهرستانی و تصمیمات متخذه
8-پیگیری در برنامه جلب همکاریهای بین بخشی و مشارکت مردمی
9-تنظیم پرونده‌ها ، تهیه گزارش فعالیت ها و تهیه پس خوراند و پیگیری
10-بررسی شکایات ، انجام مکاتبات و پیگیری اقدامات
11-سرپرستی و راهبری برنامه‌های استانی و شهرستانی
15-تهیه و تدوین طرح‌های تحقیقاتی در قالب کمیته‌های عملی


چارت سازمانی و کارکنان :

 

معرفی پرسنل گروه بهداشت محیط ستادمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آدرس پس تلفن محل کار ت الکترونیک
 
تخصص و نوع فعالیت
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانودگی
ردیف
Amir-Karami119@ yahoo.com
0831-7257895
بهداشت محیط
بهداشت محیط
فوق لیسانس
کارشناس مسئول بهداشت محیط
امیر کرمی
1
0831-7257801
 
مواد غذایی
بهداشت محیط
لیسانس
کارشناس مسئول بهداشت مواد غذایی واماکن عمومی
علیرضا اجرایی
2
Sar-moo@ yahoo.com
0831-7257802
 
بهسازی
بهداشت محیط
فوق لیسانس
کارشناس مسئول بهداشت محیط روستا
سید علیرضاموسوی
3
Zahra-Atafar@ yahoo.com
0831-7257801
 
آب و فاضلاب
بهداشت محیط
فوق لیسانس
کارشناس آب و فاضلاب
زهرا عطافر
4
0831-7257802
بهداشت پرتوها
بهداشت محیط
لیسانس
کارشناس بهداشت پرتوها
مجید همتیان
5
0831-7257801
بهداشت محیط بیمارستان
بهداشت محیط
لیسانس
کارشناس بهداشت محیط
فرشته یزدانی
6
0831-7257801
آزمایشگاه آب
میکروبیولوژی
لیسانس
کارشناس آزمایشگاه
افسانه حقمرادی
7
09183590116
مواد غذایی
بهداشت محیط
لیسانس
کارشناس بهداشت محیط
مجید فرجی
8