برنامه های آموزشی :

در راستای آموزش کارکنان آزمایشگاه‌های بهداشتی استان ، امور آزمایشگاه‌ها اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی ( سل ، التور، مالاریا ، هیپوتیروییدی ، بیماری‌های منتقله از غذا و ...) به صورت سالیانه و مدون می‌نماید. همچنین با همکاری واحد‌های دیگر معاونت بهداشتی ، کارگاه‌های مشترک برگزار نموده و نیز هماهنگی جهت آموزش کارکنان تازه به‌کار گرفته شده در آزمایشگاه‌های بهداشتی و بازآموزی کارکنان باسابقه در آزمایشگاه‌های مرجع به عهده‌ی این واحد می‌باشد.

طرح های مشترک :

 

واحد امورآزمایشگاه‌ها متصدی انجام طرح‌های مشترک با بقیه‌ی واحد‌های معاونت بهداشتی نیز می‌باشد. مهمترین طرح‌های مشترک این واحد عبارتند از:
1- طرح پیشگیری از تالاسمی ما‍ژور با واحد بیماری‌ها
2- طرح پیشگیری از بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن ( شامل مننژیت، سرخک، سرخجه و...) با واحد بیماری‌ها
3- طرح سلامت مادران باردار با انجام آزمایشات دوران بارداری با واحد بهداشت خانواده
4- طرح غربالگری کم‌کاری مادرزادی تیرویید نوزادان با واحد بیماری‌ها
5- طرح کشوری پیشگیری و مبارزه با سل با واحد بیماری‌ها
6- طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر با واحد بیماریها
اخبار و تازه ها : در راستای گرد‌همایی سالانه‌ی مسئولین آزمایشگاه‌های بهداشتی دانشگاه‌های کشور ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میزبان همایش کشوری سال جاری در تاریخ‌های 27 و 28 فروردین ماه بود. بعضی از رئوس مطالب مطرح شده در گرد‌همایی عبارت بودند از:
- سیاست‌های آزمایشگاه مرجع سلامت ، سخنران آقای دکتر صفایی
- نقش آزمایشگاه در سلامت محیط و کار، سخنران آقای دکتر غفاری
- استانداردسازی آزمایشگاه‌های بهداشتی ، سخنران خانم دکتر فرزامی
- آشنایی با نرم‌افزارکنترل کیفی در آزمایشگاه‌ها ، سخنرانان آقایان دکترغلامی و جباری
- گزارش راه‌اندازی آزمایشگاه سیار کرمانشاه توسط آقای جدیدیان