معرفی گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی :

مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد براساس رسالت سازمانی و اهداف مربوطه در زمینه تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روانپزشکی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد و برنامه کاهش آسیب مصرف مواد، کاهش آسیب های اجتماعی (خودکشی ، کودک آزاری و همسر آزاری، آموزش عمومی جامعه در خصوص مهارت های زندگی، فرزند پروری، خود مراقبتی، نوجوان سالم از طریق ظرفیت سازی و جهت دهی شبکه های بهداشت و درمان و خدمات در مراکز خدمات جامع شهری ، روستایی ، خانه های بهداشت انجام وظیفه می نمایند.

شرح وظایف گروه سلامت روان :

1-  هماهنگی با دفتر سلامت روان وزارت متبوع و پیگیری اجرای سیاست ها و دستور العمل های ابلاغی

2-  شرکت در کارگاه ها و جلسات و دوره های آموزشی دانشگاهی و وزارتی

3-   برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح دانشگاهها و ادارات

4-  جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارائه شاخص های مربوطه

5-  نظارت و پایش منظم از شبکه های بهداشت و درمان

6-   ارائه بازخورد پایش و نظارت و تهیه گزارش عملکرد

7-  تهیه و تدوین منابع علمی و آموزشی و ارسال به شبکه های بهداشت و درمان

8-  هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی جهت ارتقا کیفیت برنامه ها

9-  برنامه ریزی قبل و حین بحران و حضور فعال در مناطق حادثه دیده جهت انجام مداخلات روانشناختی

10-    ارائه راهکار و پیشنهاد در راستای ارتقا سلامت روان جامعه

11-    افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مثبت عموم مردم درباره سلامت روانی و اجتماعی