تماس با واحد

کرمانشاه : میدان فاطمیه اول خیابان بهار معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( واحد بهداشت دهان و دندان ) کد پستی 6718874414

تلفن تماس : 7257809- 0831

آدرس پست الکترونیک : mbo_oh@kums.ac.ir