اهم فعالیت ها و برنامه ها :

- برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ریز مغذی ها:

- پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

- مکمل یاری نوجوانان و دانش آموزان ( آهن و ویتامین D )

- مکمل یاری سایر گروه های سنی ( جوانان ، میانسالان ، سالمندان و زنان باردار )

·        برنامه مدیریت تغذیه در بحران:

- برگزاری کارگاه های آموزشی

- مدیریت و نظارت برنامه های تغذیه در بلایا (زلزله، سیل و ...)

- مراسم راهپیمایی اربعین

·        برنامه کنترل چاقی

- پیشگیری و کنترل چاقی در کودکان و نوجوانان (ایران اکو)،

- کنترل چاقی در سایرگروه های سنی

·        برنامه توانمند سازی کارکنان بین بخشی در سازمان ها و ادارات دولتی در خصوص تغذیه سالم

- برگزاری کارگاه ها و همایش تغذیه سالم جهت کارکنان ادارات

- توانمند سازی زنان روستایی  و عشایری با همکاری جهاد کشاورزی

·     برنامه نان سالم

- هماهنگی با گروه بهداشت محیط و معاونت غذا و دارو

- برنامه غنی سازی آرد

- نان های بومی و ...

 

·      برنامه کاهش سوء تغذیه و حمایت های تغذیه ای در گروههای آسیب پذیر :

-  تغذیه مادران و اجرای برنامه های حمایتی مادران با مشارکت بنیاد علوی

- برنامه پایش رشد و تغذیه کودکان و اجرای برنامه حمایتی کودکان با مشاترکت کمیته امداد امام ( ره )

- برنامه توزیع یک وعده غذای گرم در روستامهدها با همکاری سازمان بهزیستی

·      برنامه افزایش پوشش آموزش تغذیه ایی جامعه:

-        برگزاری برنامه های هفته سلامت،

-        روز جهانی غذا، روز جهانی تخم مرغ،

-        بسیج ملی و پویش ملی تغذیه سالم

-آموزش جامعه از طریق صدا و سیما ، و سایر رسانه های آموزشی

·      برنامه مراقبتهای تغذیه ایی در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت  :

- مشاوره و آموزش تغذیه گروههای مختلف سنی توسط کارشناسان تغذیه

- تدوین گزارش عملکرد دستاوردهای برنامه مشاوره  تغذیه

- نظارت بر برنامه های غربالگری تغذیه بر اساس بسته خدمت و سامانه سیب

·      برنامه بهبود تغذیه سایر گروههای سنی :

-تغذیه دانش آموزان و برنامه بوفه سالم در مدارس

تغذیه جوانان، ( مکملهای ورزشی )

- تغذیه میانسالان و برنامه های تغذیه مرتبط با ایراپن

-تغذیه سالمندان و تغذیه در دوران بازنشستگی

·      برنامه استقرار سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

 

·        استراتژی های برنامه بهبود تغذیه:

1-     آموزش و اطلاع رسانی

2-    تقویت همکاری درون و بین بخشی

3-    حمایت تغذیه ایی با همکاری سازمان های حمایتی (جذب امکانات سایر ادارات در جهت رسیدن به اهداف سازمانی معاونت بهداشتی)

4-    بررسی وضعیت موجود و تحقیق

5-    مکمل یاری

6-    پایش و ارزشیابی

7-    مشاوره تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت

 

·         اهم فعالیت های برنامه بهبود تغذیه تاکنون:

1-     برنامه ریزی عملیاتی استانی

2-    آموزش جامعه از طریق برگزاری همایش ها، صدا و سیما و نیز دیگر رسانه های ارتباط جمعی و بسیج اطلاع رسانی

3-    آموزش کارکنان در رده های مختلف، ادارات و بخش خصوصی

4-    پایش و نظارت اجرای برنامه های از پیش تعیین شده

5-    اجرای برنامه های حمایتی مشارکتی بهبود تغذیه کودکان زیر 6 سال با همکاری کمیته امداد استان

6-    اجرای برنامه حمایت تعذیه ایی از مادران بارداری با مشارکت بنیاد علوی

7-    اجرای طرح تامین یک وعده غذای گرم در سطح روستا مهدهای استان با همکاری سازمان بهزیستی

8-    اجرای برنامه پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان 10- 8 ساله

9-    راه اندازی مراکز مشاوره تغذیه

10- اجرای طرح های کشوری و استانی شامل:

- بررسی وضعیت شاخص های تغذیه وآنتروپوتومتریک کودکان زیر 5 سال (4 مرحله) - تعیین شیوع گواتر (2 مرحله)- شیوع تولد نوزاد کم وزن- الگوی مصرف روغن- بررسی وضعیت ریز مغذی ها (2 مرحله)- وضعیت مصرف روغن و نوشابه در رستوران های مراکز دولتی- اجرای آزمایشی راهنمای ملی بررسی های تغذیه ای به روش تن سنجی برای کودکان زیر 5 سال با همکاری سازمان یونیسف در شهرستان روانسر- اجرای طرح کشوری برسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارها و کارکنان بهداشتی درمانی در خصوص تغذیه (2 مرحله)- بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و فرد ، پایش سالانه ید ادرار

11- اجرای برنامه آموزش تغذیه و مکمل یاری  با ویتامین D و آهن جهت دانش آموزان پسر و دختر

12- تدوین برنامه غذایی جهت مدارس شبانه روزی

13- برگزاری کارگاه استانی نقش تغذیه در شیوه زندگی سالم با همکاری اعضائ هیئت علمی گروه تغذیه دانشکده بهداشت و دانشکده داروسازی

14- برگزاری کارگاه استانی پایش و ازشیابی اختلالات ناشی از کمبود ید با همکاری اداره معاونت دارو و غذا

15- اجرای طرح ارزیابی وضعیت نمک های مصرفی در سطح خانوارها و اماکن

16- طراحی و تدوین و چاپ نشریات آموزشی

17- تشکیل کمیته غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک و برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه

18-  برگزاری جشنواره غذا

19- برگزاری کارگاه های اموزشی تغذیه در سنین مدرسه

20- برگزاری کارگاه و مداخلات اموزشی جهت بازنشستگان

21- همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در راستای ترویج تغذیه سالم در زنان روستایی

22- تشکیل کارگروه سلامت تغذیه و امنیت غذایی و تدوین برنامه عملیاتی در این زمینه