آشنایی باگروه


تاریخچه بهداشت حرفه ای :
در مرداد سال 1325 وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و قانون موقت کار را تدوین نمود و در سال 1337 قانون مزبور با اصلاحات و تغییراتی بصورت قانون به تصویب رسید . در وزارت کار و امور اجتماعی وقت , اداره بهداشت کار از زیر مجموعه اداره کل بازرسی کار شروع به فعالیت نمود .
در سال 1346 در حوزه معاونت فنی وزارت بهداشت وقت , اداره بهداشت محیط کار در تشکیلات اداره کل بهداشت محیط پیش بینی گردید و سپس در سالهای 1347 , 1348 و1349 , اداره طب صنعتی اداره کل خدمات بهداشتی حوزه معاونت فنی وزارت بهداری وقت تاسیس گردید .
تا قبل از سال 1362 وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت وقت , مشترکا“ به نیروی کار و محیط کار نظارت و مراقبت داشتند .
به منظور جلوگیری از دوباره کاری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در پی مصوبه هیئت دولت در مورخ 3/10/62 مسائل بهداشتی محیط کار و کارگر از وظایف وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی شناخته شد .
جهت انجام این وظیفه خطیر ابتدا واحدی تحت عنوان واحد بهداشت حرفه ای در دفتر کل خدمات بهداشتی ویژه و سپس بصورت اداره کل بهداشت حرفه ای و فعلا“ به صورت مرکز سلامت محیط و کار مسئول حفظ و ارتقاء سلامت نیروی شاغل کشور در حرف گوناگون جامعه را عهده دار گردید .
با توجه به تصویب قانون جدید کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 به حکم ماده 85 قانون کار , وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی عهده دار بهداشت و درمان کارگران و وزارت کار و امور اجتماعی مسئول ایمنی کارگران گردید .

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای از جمله با ارزشترین دارائیهای افراد جوامع و کشورها است که بعنوان یک استراتژی با اهمیت نه تنها سلامتی شاغلین را در نظر میگیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری و کیفیت محصولات , انگیزش کار رضایت شغلی و کیفیت کل زندگی افراد جامعه را دارد .
هدف از خدمات بهداشت حرفه ای تامین ایمنی در بهداشت , پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار , پیشگیری از معلولیتها , استفاده بهینه از توان نیروی کار و تامین رفاه شاغلین است . این مهم میسر نمیشود مگر آنکه بتوانیم با استفاده از قوانین , آئین نامه ها و طرحهای در دست اجرا وجود نیروی کار سالم , بارور و با انگیزه را تضمین نمائیم

فراخوان ثبت نام پزشکان عمومی جهت اخذ مجوز انجام معاینات سلامت شغلی سال 95فراخوان ثبت نام پزشکان عمومی جهت اخذ مجوز انجام معاینات سلامت شغلی سال 95

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای :

1-نظارت و برنامه ریزی فنی و اداری کادر تحت سرپرستی در زمینه بهداشت حرفه ای و آگاهی لازم از وضعیت مربوطه به آنها
-2انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات , معادن , مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه
-3تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی بمنظور ارائه خدمات بهداشت حرفه ای
-4 تنظیم برنامه های اجرائی و پیگیری عملیات اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با هماهنگی پزشک بهداشت حرفه ای
-5آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود
-6برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور
-7آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C ) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور
-8برنامه ریزی در زمینه توسعه , تاسیس , تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار
-9نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( ادغام , بقا , بهگر , صنوف و ... )
-10برنامه ریزی , هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
-11برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی بهداشتیاران کار , بهورزان , کاردانهای بهداشتی , اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار
-12 آشنائی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت بمنظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان و پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته
-13 هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
-14 برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش بهداشت
-15 اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار

سیاستهای کلی بهداشت حرفه ای در ایران :

 
تحقق اهداف عالی اصول 29 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توزیع عادلانه تر امکانات بهداشتی – درمانی به گروههای شاغل و آسیب پذیر جامعه و تحقق اهداف شبکه های بهداشتی درمانی کشور که از عوامل مهم توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی است .
ارتقاء سطح سلامت کارگران
گسترش فرهنگ خدمات بهداشتی
جلب مشارکت کارفرما جهت تامین حفظ و ارتقاء سلامت کارگران
آموزش هر چه بیشتر کارگران