مراکز ارائه خدمات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیرندگان خدمت (گروههای هدف ) در مراکز مشاوره:
         افراد آلوده به عفونت HIV/ AIDS
         خانواده افراد آلوده و یا بیمار
         داوطلبین اختیاری مشاوره
         سوءمصرف کنندگان مواد مخدر
         افراد با سابقه بیماریهای آمیزشی
         افراد تماس یافته با خون ویا ترشحات آلوده
خدمات مراکز مشاوره
         به عنوان پل ارتباطی می توانند با همکاری سازمانها ونهاد هاومراکزکاهش آسیب :
        افراد در معرض خطر را شناسایی کنند
        با انجام مشاوره افراد دارای رفتار پر خطر را داوطلب انجام آزمایش کنند
        خانواده بیماران را مشاوره وبیماران را تحت خدمات مراقبتی ,درمان و کاهش آسیب ,حمایتی نمایند
        وبا ارسال دقیق و بموقع داده ها دربرنامه ملی کنترل بیماری نقش اساسی داشته باشد

اقدامات کاهش آسیب
تعریف
*سیاستی است با تاکید بیشتر بر کاهش آثار منفی ناشی از مصرف مواد { در مقابل ترک کامل }
*همه مصرف کنندگان مواد آمادگی ترک را ندارند, ضمن این که اعتیاد یک بیماری مزمن است و در سیر آن به میزان زیادی عود اتفاق می‌افتد.
*65% موارد HIV مثبت در ایران, به دلیل اعتیاد تزریقی اتفاق افتاده است.
*بیماران مبتلا به اعتیاد تزریقی در معرض خطر بالاتر ابتلا به هپاتیت, بیش‌مصرف و مسمومیت, بیماری‌های مقاربتی و بیماری‌های پوستی قرار دارند.
موفقیت برنامه‌های کاهش آسیب
*مطالعات آمریکا, سوئد و سوئیس ( متادون) : کاهش رفتار تزریقی, کاهش مثبت شدن HIV
*مطالعات هلند, آمریکا و ایتالیا ( مشاوره, تعویض سرنگ) : کاهش رفتارهای مخاطره‌آمیز
*مطالعات انگلستان و هلند: کاهش دفعات تزریق, افزایش سن مصرف‌کنندگان تزریقی
ã مطالعه ادینبورگ ( کنترل و محدودیت شدید در توزیع سرنگ و سوزن) : اپیدمی هپاتیت B و HIV
 
اقدامات کاهش آسیب
*آموزش :
*ایدز
*هپاتیت B و C
*رابطه جنسی ایمن
*مراقبت از رگ‌ها
*تزریق بهداشتی

فهرست مراکز کاهش آسیب در استان کرمانشاه
*1.مرکز کاهش آسیب مهر
*کرمانشاه-بیمارستان سینا- مسئول موسسه آقای صفرپور09188300392
* 2.مرکز کاهش آسیب ممتحن
 
 
 
 
 
 
 
 
*کرمانشاه روبروی میدان بار مجموعه مرکز بهداشتی درمانی ممتحن مسئول موسسه آقای مصطفایی 09183312340
*3.مرکز کاهش آسیب وMMT نیلوفر(ویژه زنان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*کرمانشاه روبروی میدان بار مجموعه مرکز بهداشتی درمانی ممتحن مسئول موسسه خانم گازرپور8257789
*4.کلینیک جامعه مدار متادون MMTسینا
*کرمانشاه-بیمارستان سینا- مسئول موسسه آقای دکتر گلچین)
*5.مرکز کاهش آسیب شهید مطهری
*سنقر-مجموعه مرکز بهداشتی درمانی مطهری مسئول موسسه آقای مظفری 4236100-0838

مراکز نگهدارنده متادون
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
درمان نگاهدارنده
*مزیت‌های درمان نگاه‌دارنده :
*شخص را از مصرف تزریقی رها کرده و احتمال ابتلا به بیماری‌هایی هم‌چون ایدز و هپاتیت را کاهش می‌دهد.
*حداقل حالت نشئه را ایجاد می‌کند.
*در مصرف درازمدت به ندرت باعث خواب آلودگی و افسردگی می‌شود.
*ایراد درمان نگاه‌دارنده:
Ð وابسته باقی ماندن فرد به یک ماده مخدر
نمونه‌های درمان نگاهدارنده
*متادون
*بوپرنورفین
*لووآلفا استیل متادیل (LAAM)
 
*در مطالعه‌ها, متادون به عنوان درمان نگاه‌دارنده موثرتر از داروهای دیگر بوده است.
*مصرف متادون به عنوان درمان نگاه‌دارنده, به شکلی واضح میزان جرم و جنایت, ابتلا به ایدز و سوءمصرف مواد مخدر را کاهش می‌دهد.
*موارد مهم تجویز متادون به عنوان درمان نگاه‌دارنده عبارتند از :
*تشخیص سوءمصرف مواد بر اساس DSM-IV و به‌خصوص سوءمصرف تزریقی هروئین
*سن بالای 18 سال
*سابقه ترک‌های ناموفق
 
 
 

Drop-incenters  
مراکز گذری
*هدف: ایجاد فضایی مناسب برای آموزش و آگاه‌سازی بیماران مبتلا به سوءمصرف مواد و شناسایی و کاهش مشکلات آنان در زمینه‌های بهداشتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*در تحقیقات این مراکز برای ارتقای سلامت معتادان موثر بوده است.
*مراکز گذری با مراکز تزریق بهداشتی متفاوت بوده و مصرف مواد در آنها جایز نمی‌باشد.
 
 
خدماتی که
 در مراکز گذری
 ارائه می‌شود:
 
 
 
*مشاوره در مورد مشکلات فعلی, وضعیت بهداشتی و رفتارهای پرخطر
*بررسی بالینی وضعیت تندرستی مراجع و در صورت امکان درخواست آزمایش‌های لازم
*مشاوره قبل و پس از آزمایش, در صورت انجام تست ایدز
*ارایه خدمات درمانی برای عفونت‌های پوستی ناشی از تزریق و سوءتغذیه و احیاناً داروهای مورد نیاز اولیه
* در صورت موافقت بیمار, ارجاع برای درمان بیماری‌های همراه مانند سل, بیماری‌های مقاربتی, ایدز و هپاتیت
*ارایه خدمات بهداشتی اولیه مانند حمام
*آموزش فردی و گروهی در مورد عوارض
* رفتارهای پرخطر و راه‌های مقابله با آن
*ارائه سرنگ و وسایل تزریق بهداشتی و کاندوم