م

سال آینده تمام مراکز بهداشتی استان بهسازی می شود.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه گفت: کارهای پیشگیری در طرح تحول نظام سلامت، رو به رشد است و هزینه های بسیاری برای آن در نظر گرفته شده است.
[ تعداد بازدید : ۱۵۳ ]
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۰