ریاست معاونت بهداشتی

دکتر شکیبا

 

نام ونام خانوادگی :

پرفسور ابراهیم شکیبا

تحصیلات :

PhD بیوشیمی بالینی – عضوهیأت علمی دانشگاه

سوابق کاری:

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مدت حدود 6 سال
قائم مقام معاونت پشتیبانی دانشگاه به مدت حدود 2 سال
معاونت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مدت 3 سال
معاونت پشتیبانی دانشگاه ابتدای سال 88  
دبیر پدافند غیر عامل در نظام سلامت

سمت :

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه – ابتدای خیابان بهار – مرکز بهداشت استان کرمانشاه
تلفن تماس : 37257812  -  37257796  -  37257696
آدرس پست الکترونیک معاونت بهداشتی استان کرمانشاه : mbok@kums.ac.ir