آرشیو

 

چک لیست شهریور 95

چک لیست بهداشت محیط5چک لیست بهداشت محیط5
چک لیست بهداشت محیط4چک لیست بهداشت محیط4
چک لیست بهداشت محیط3چک لیست بهداشت محیط3
چک لیست بهداشت محیط2چک لیست بهداشت محیط2
چک لیست بهداشت محیط1چک لیست بهداشت محیط1
1011  و ﯾﮋ گی ﻫای  میکروبیولوژی 1011 و ﯾﮋ گی ﻫای میکروبیولوژی

 

1053 فیزیکی شیمیایی 1053 فیزیکی شیمیایی

 

4208 نمونه برداری 4208 نمونه برداری

 

5015 کلرزنی 5015 کلرزنی

 

9412 استخر میکروبی 9412 استخر میکروبی

 

استاندارد_استخرهای_شنا استاندارد_استخرهای_شنا

 

راهنمای مدیریت فاضلاب بیمارستانی راهنمای مدیریت فاضلاب بیمارستانی

 ********************************

قابل توجه عموم مردم  :دستورالعمل نظارت برمراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی  در ماه مبارک رمضان ل توجه قابل توجه عموم مردم :دستورالعمل نظارت برمراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ماه مبارک رمضان
قابل توجه عموم مردم  : اطلاعیه بهداشتی سالمسازی سبزیجات ، جوانه غلات و محصولات سالادی قابل توجه عموم مردم : اطلاعیه بهداشتی سالمسازی سبزیجات ، جوانه غلات و محصولات سالادی

 ***********************************

لیست مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی غیر مجازخرداد –سال 90 لیست مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی غیر مجازخرداد –سال 90
لیست مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز دی ماه – سال 89 لیست مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز دی ماه – سال 89
لیست مواد غذایی،آشامیدنی ،و بهداشتی غیر مجاز دیماه 1389توسط معاونت غذا ودارو دانشگاه لیست مواد غذایی،آشامیدنی ،و بهداشتی غیر مجاز دیماه 1389توسط معاونت غذا ودارو دانشگاه
فعالیت عمده شش ماهه اول 89 مربوط به مراکزتهیه وتوزیع موادغذایی فعالیت عمده شش ماهه اول 89 مربوط به مراکزتهیه وتوزیع موادغذایی
دفتر شکایات.xlsx دفتر شکایات.xlsx
مصوبات جلسه بررسی وضعیت کیفیت شیر یارانه ای و مدارس مصوبات جلسه بررسی وضعیت کیفیت شیر یارانه ای و مدارس
آئین نامه مقررات بهداشتی آرامستانها آئین نامه مقررات بهداشتی آرامستانها

 

لیست مواد غذایی غیرمجازشهریورماه ارسالی ازمرکزسلامت محیط وکارومعاونت غذاوداروی دانشگاه لیست مواد غذایی غیرمجازشهریورماه ارسالی ازمرکزسلامت محیط وکارومعاونت غذاوداروی دانشگاه

*************************************************