پیشگیری :

- انجام معاینات دهان و دندان توسط دندانپزشکان در جهت تشخیص زودهنگام مشکلات دهان و دندان

- توزیع خمیر دندان و مسواک در بین دانش آموزان مناطق محروم

- انجام فیشور سیلانت در دانش آموزان مقطع ابتدایی در جهت کاهش میزان پوسیدگی دندان

- انجام فلوراید تراپی جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی

- انجام معاینات دوره ای جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی

- انجام غربالگری و تکمیل شناسنامه سلامت دانش اموزان ابتدایی و کودکان در مهدهای کودک و ارجاع درصورت لزوم جهت انجام خدمات پیشگیری ودرمانی

- جلوگیری از پوسیدگی دندان در کودکان با استفاده از فلوراید تراپی (با ژل فلوراید - وارنیش فلوراید - دهانشویه سدیم فلوراید - فیشورسیلانت )

- انجام وارنیش فلوراید در مدارس برای کودکان 14-6 سال و در پایگاه های سلامت و خانه بهداشت - جهت کودکان 5-3 سال