آرشیو

 

چک لیست اصلاح شده مهر95چک لیست اصلاح شده مهر95
 

 

چک لیست دارویی مرداد ماه سال 1359چک لیست دارویی مرداد ماه سال 1359
چک لیست واحد دارویی نیمه دوم اسفند 94چک لیست واحد دارویی نیمه دوم اسفند 94

 

چک لیست مکمل هاچک لیست مکمل ها

چک لیست ارائه خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده ( بخش خصوصی )چک لیست ارائه خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده ( بخش خصوصی )

چک لیست پایش واحد دارویی از ستاد شهرستانچک لیست پایش واحد دارویی از ستاد شهرستان

چک لیست پایش واحد دارویی از مرکز بهداشتی درمانی روستاییچک لیست پایش واحد دارویی از مرکز بهداشتی درمانی روستایی

چک لیست پایش واحد دارویی از مرکز بهداشتی درمانی شهریچک لیست پایش واحد دارویی از مرکز بهداشتی درمانی شهری

چک لیست پایش واحد دارویی از خانه بهداشتچک لیست پایش واحد دارویی از خانه بهداشت

تغییرقیمت دارو تغییرقیمت دارو

 

تغییرقیمت دارو(فایل دوم) تغییرقیمت دارو(فایل دوم)
مسمومیت داروئی مسمومیت داروئی
فقرآهن وتوصیه های لازم فقرآهن وتوصیه های لازم

 ******************************

اطلاعیه شماره 109 مرکزADR (ثبت عوارض ناخواسته دارویی) اطلاعیه شماره 109 مرکزADR (ثبت عوارض ناخواسته دارویی)
داروهای آنتی میکروبیال ومقاومت های میکروبی داروهای آنتی میکروبیال ومقاومت های میکروبی
اقدامات انجام شده توسط واحد داروئی در هفته سلامت اقدامات انجام شده توسط واحد داروئی در هفته سلامت

 ***********************************************************************************************************************************

تازه ترین اخبار :
 
طبق نمابر شماره 679 مورخه 19/2/89 اثر بخشی کلیه فراورده های تولیدی آن شرکت از جمله سوسپانسیون مدروکسی پروزسترون استات تا پایان تاریخ انقضای مدت مصرف مورد تایید است .
دو نکته ای که درباره تزریق این فراورده باید در نظر گرفت عبارتند از : 1- تکان شدید فراورده بمدت 45 تا 60 ثانیه       2- تزریق با استفاده ازنیدل 21-19 به صورت عمقی
 
***********************************************************************************************************************************

 اطلاعیه شماره 100مرکزثبت وخطاهای دارویی (ADR)باعنوان داروهای سرکوب کننده ایمنی وخطرایجادعفونتهای فرصت طلب

 

آرشیو :