1. توسعه و بکارگیری شیوه های نوین تحقیقاتی در زمینه بیماری‌های رفتاری و HIV/AIDS
  2. فراهم سازی زمینه مناسب جهت برنامه‌ریزی، ظرفیت‌سازی و تولید اطلاعات راهبردی در زمینه اچ آی وی و ایدز
  3. فراهم سازی اطلاعات مناسب و دانش به روز برای مسوولان و کارشناسان برای پاسخگویی صحیح به نیازها ذی‌ربط در حوزه‌های مراقبت، پایش و ارزشیابی اچ آی وی و ایدز.
  4. دستیابی به منابع اطلاعاتی، در جهت بهبود خدمات ارائه شده به بیماران تحت پوشش
  5. انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک در جمعیت های سخت در دسترس و آسیب پذیر
  6. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه به منظور استفاده بهینه در روشهای خدمات دهی
  7. تربیت نیروی متخصص و کارامد با توانایی علمی کافی و قدرت استفاده از نرم افزارهای مختلف در زمینه بیماری‌های رفتاری و HIV/AIDS
    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
  8. تهیه گزارش پژوهش های انجام یافته به سایر ارگانها و کوشش در جلب همکاری آنها
  9. ترغیب، تشویق و بکار گیری محقیقن علاقمند