گزارش و مطالب کارگاه‌ها :


در راستای برنامه‌ی آموزش مداوم کارکنان آزمایشگاه‌های بهداشتی استان ، واحد امورآزمایشگاه‌ها اقدام به برگزاری کارگاه تشخیص آزمایشگاهی بیماری‌های منتقله از آب و غذا در تاریخ 28/3/87 جهت حدود 30 نفر از مسئولین آزمایشگاه‌های التور نمود. مطالب کارگاه شامل روش صحیح انتقال نمونه‌های آلوده و کشت آن‌ها در محیط‌های کشت مناسب و نحوه‌ی صحیح آنتی‌بیوگرام و همچنین نکاتی در مورد کنترل کیفی انجام آزمایشات و استاندارد‌های انجام کار که پرسنل مؤظف به رعایت آن هستند، بود . مطالب آموزشی از طریق سخن‌رانی ، پاور‌پوینت ، بحث گروهی و پرسش و پاسخ ارائه گردید و ارتقاء سطح علمی با مقایسه‌ی برگه‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون 2/23% بود