دکتر علیرضا طلوعی

مدیر گروه تخصصی سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

37257695-083

رضا مراد حقیقیان

کارشناس برنامه ارزیابی و درمان اختلالات روانپزشکی

37257695- 083

جلال فیض الهی

کارشناس برنامه پیشگیری از خودکشی

37257695- 083

نوشین براغ

کارشناس پیشگیری از خشونت های خانگی ( همسرآزاری و کودک آزاری )

37257695- 083

زیبا رحیمی

کارشناس خود مراقبتی و آموزش مهارت های زندگی و فرزند پروری

37257695- 083

نگین حیدری

کارشناس پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد

37257695- 083

سارا ملکیان

کارشناس حمایت های روانی اجتماعی در بلایا

37257695 -083