1

سال آینده تمام مراکز بهداشتی استان بهسازی می شود.
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه گفت: کارهای پیشگیری در طرح تحول نظام سلامت، رو به رشد است و هزینه های بسیاری برای آن در نظر گرفته شده است.
[ تعداد بازدید : ۱۲۲ ]
شعار هفته ملی : کودکان تشنه اند
[ تعداد بازدید : ۱۶۴ ]
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۰ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »