مالاریا :

 

کلیه آزمایشگاه‌های بهداشتی استان ملزم به تهیه اسمیر نازک و ضخیم از فرد مشکوک به مالاریا و رنگ آمیزی و اسکرین لام می‌باشند و در صورت مثبت بودن لام جهت تایید نهایی به آزمایشگاه رفرانس مالاریا در شهرستان کرمانشاه ارسال می‌گردد ضمناً جهت کنترل 10% کلیه لام های منفی ارجاع میگردد.