نقشه سایت

صفحه اصلی

ریاست

مرکز تحقیقات بیماریهای رفتاری

درباره مرکز

معرفی مرکز

اهداف مرکز

لینک های مفید

تماس با ما

گروه های فنی و کارشناسی

گروه آموزش و سلامت

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با ما

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

طرح پزشکان

آموزش بهورزی

رابطین سلامت

تماس باگروه

آرشیو

گروه آمارو فناوری اطلاعات

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

آماروجمعیت

آموزش در زمینه IT

تماس باگروه

آرشیو

فراخوان طرحهای پژوهشی غیر پایان نامه ای(hsr)

واحد بهبود تغذیه

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

تماس با واحد

آرشیو

پویش ملی الگوی تغذیه سالم

گروه جمعیت، سلامت خانواده

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت میانسالان

سلامت سالمندان

سلامت مادران باردار

باروری سالم و جوانی جمعیت

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با گروه

گروه سلامت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

تماس با گروه

آرشیو

گروه مبارزه با بیماریهای واگیر

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای مشترک انسان وحیوان
بیماریهای منتقله ازطریق آب وموادغذایی
بیماریهای قابل پیشگیری ازطریق واکسن
بیماریهای رفتاری، هپاتیت b,c
سل وجذام
آنفلوآنزا
مالاریا

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای قلب وعروق
تالاسمی
غربالگری دیابت وفشارخون بالا
پیشگیری ازسرطان
جامعه ایمن وپیشگیری ازحوادث
برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید

بهداشت روان

برنامه کشوری پیشگیری ازخودکشی
برنامه کشوری بهداشت روان
برنامه پیشگیری ازسوء مصرف مواد
مهارت های زندگی
تشویقی

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

برنامه عملیاتی مراکزمشاوره بیماریهای رفتاری استان کرمانشاه

آنفلوانزای نوع A

برنامه های استرات‍‍ژیک

تماس با گروه

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

آرشیو

پیشگیری ازایدز

گروه مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

تماس با گروه

بخش نامه،آئین نامه ودستورالعمل

ایراپن

برنامه غربالگری و مراقبت فنیل کتونوری

چارچوب ها

دیابت

منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان

کمبود آنزیم G6PD

کم کاری تیروئید در نوزادان

غربالگری کم شنوائی در نوزادان

غربالگری بیماریهای متابولیک

سند ملی NCD

ژنتیک و متابولیک

ویژه پزشکان

آرشیو

گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

آشنایی با گروه

بخش نامه ، آیین نامه و دستورالعمل

فعالیت ها و برنامه ها

تماس با گروه

آرشیو

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت قالیبافی

کنترل صدا

بهداشت کشاورزی

آزبست

ماده 5 پسماندها

سیلیکوزیس

ساماندهی روشنایی محیط کار

ارگونومی

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد مدیریت خطر، بلایا و حوادث

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

پیشگیری از سوانح و حوادث

DART

DSS

EOP

SARA

SNS

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

اسناد مشترک

برنامه آموزشی کارکنان

چک لیست

دستورالعمل ها

تماس با واحد

آرشیو

واحد سلامت جوانان ومدارس

آشنایی با واحد

کلیات واحد مدارس

فعالیت ها و برنامه ها

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد مدارس

آرشیو

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با واحد دهان و دندان

فعالیت ها و برنامه های واحد دهان و دندان

آموزش

پیشگیری

درمان

دستورالعمل وبخشنامه ها

تماس با واحد دهان و دندان

آرشیو

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با واحد آزمایشگاه

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

بیماریهای منتقله ازطریق آب وغذا

آزمایشگاه سیار

کارگاههای آموزشی

برنامه های آموزشی وطرح های مشترک

بخش نامه ها و دستورالعمل ها

تماس با واحد

واحد امور دارویی

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

بخش نامه ، آئین نامه ودستورالعمل

تماس با واحد

آرشیو

واحد امور عمومی

آشنایی با واحد

تماس با واحد

میز خدمت

طرح پزشکان

سامانه 190

مشخصات فردی

دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی

معرفی برنامه

پرسنل

سالنمای برنامه

چارت سازمانی

فضای فیزیکی و تجهیزات دبیرخانه

دستورالعمل نظامنامه استانی

پیام گزاران سلامت

اسامی اعضای پیام گزاران سلامت

جلسات پیام گزاران

کارگروه تخصصی

عکس کارگروه

صورتجلسه کارگروه ها

مصوبات سال 95

مصوبات سال 94

اسامی اعضای کارگروه تخصصی

آنالیز عملکرد کارگروه سلامت

سال93

سال94

خانه مشارکت مردمی

آئین نامه خانه مشارکت مردمی

نمونه دعوتنامه مشارکت مردمی

اسامی اعضای خانه مشارکت مردمی

fsh monitoring

آرشیو

میز خدمت

آنفولانزاH1N1

طرح تحول نظام سلامت

تماس باما

تالار گفتگو

خدمات الکترونیکی