111111

آغاز طرح ملی بسیج همگانی تغذیه
[ تعداد بازدید : ۱۱۲ ]
موج سوم HIV درکشور شروع شده است
[ تعداد بازدید : ۱۷۲ ]
کرمانشاه موفق ترین استان در شناسایی مبتلایان به ایدز
دکتر شکیبا با بیان اینکه میزان درمان افراد شناسایی شده امسال به 20 درصد رسیده در حالی که در سال گذشته 14درصد بوده گفت: این موفقیت سبب بازدید تیمی از سازمان جهانی بهداشت و تقدیر وزارت بهداشت کشور از دانشگاه علوم پزشکی استان شده است.
[ تعداد بازدید : ۱۹۸ ]
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۰ ۱۰