روز جهانی غذا 24 مهر ماه
[ تعداد بازدید : ۵۴ ]
عفونت های حاد تنفسی در کودکان
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
اعزام تیم دوم معاونت بهداشتی
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
23 مهرماه روز مبارزه با سل
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]
👈کنترل بیماری و‌ مراقبت مرزی
[ تعداد بازدید : ۳۷ ]
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مطرح کرد  استقرار ۱۴ مرکز بهداشتی شبانه‌روزی در مسیر زائران اربعین  مرصادنیوز: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ۱۴ مرکز بهداشتی و درمانی شبانه‌روزی در مسیر زائران اربعین مستقر شده است.  دکتر ابراهیم شکیبا در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مرصاد با اشاره به پیش بینی تردد یک میلیون نفری از مرز خسروی اظهار داشت: بر اساس برنامه عملیاتی طراحی شده هماهنگی لازم برای ارائه خدمات بهداشتی -درمانی به زوار در زمینه های مختلف انجام شده است. وی افزود:افرادی که در طول مسیر دچار مشکل می شوند، می توانند به ۱۴ مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی با حضور پزشک و کادر پزشکی که در مسیر کنگاور تا خسروی مستقر شده مراجعه کنند. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: همچنین در پایانه خسروی یک مرکز شبانه روزی با حضور پزشک و پرستار و دارویار به زوار ارائه خدمات می کند. تعبیه ۳ پست قرنطینه در مرز خسروی /استقرار تیم‌های مامایی از استقرار آزمایشگاه کلینیکی و بالینی در داخل پایانه خسروی خبر داد و عنوان کرد: زوار با توجه به مشکلات بهداشتی که در کشور عراق است و ب

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مطرح کرد استقرار ۱۴ مرکز بهداشتی شبانه‌روزی در مسیر زائران اربعین مرصادنیوز: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ۱۴ مرکز بهداشتی و درمانی شبانه‌روزی در مسیر زائران اربعین مستقر شده است. دکتر ابراهیم شکیبا در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی مرصاد با اشاره به پیش بینی تردد یک میلیون نفری از مرز خسروی اظهار داشت: بر اساس برنامه عملیاتی طراحی شده هماهنگی لازم برای ارائه خدمات بهداشتی -درمانی به زوار در زمینه های مختلف انجام شده است. وی افزود:افرادی که در طول مسیر دچار مشکل می شوند، می توانند به ۱۴ مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی با حضور پزشک و کادر پزشکی که در مسیر کنگاور تا خسروی مستقر شده مراجعه کنند. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: همچنین در پایانه خسروی یک مرکز شبانه روزی با حضور پزشک و پرستار و دارویار به زوار ارائه خدمات می کند. تعبیه ۳ پست قرنطینه در مرز خسروی /استقرار تیم‌های مامایی از استقرار آزمایشگاه کلینیکی و بالینی در داخل پایانه خسروی خبر داد و عنوان کرد: زوار با توجه به مشکلات بهداشتی که در کشور عراق است و ب

[ تعداد بازدید : ۰ ]
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰