تماس با گروه

 

 

اعضای گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
1
امیر   کرمی
کارشناس مسئول گروه بهداشت محیط
فوق لیسانس مهندسی محیط زیست –MPHبهداشت محیط
7257795
Amir_karami11a@yahoo.com
mbo_eh@kums.ac.ir
2
نظام الدین یزدان پرست
کارشناس مسئول فوریت های سلامت محیط
لیسانس بهداشت محیط
7260008
-
3
مجید   همتیان
کارشناش بهداشت پرتو ها
لیسانس بهداشت محیط
7257802
-
4
علیرضا  اجرایی
کارشناش مسئول بهداشت مواد غذایی
لیسانس بهداشت محیط
7257801
e.ali24@ yahoo.com
5
مجید  فرجی
کارشناش آمار واماکن عمومی
لیسانس بهداشت محیط
7257801
Majeadfaraji@ yahoo.com
6
فرشته یزدانی
کارشناس بهداشت محیط بیمارستان
لیسانس بهداشت محیط
7257801
Fyazdani88@ yahoo.com
7
زهرا عطافر
کارشناس بهداشت آب و فاضلاب
فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط– MPHبهداشت محیط
7257801
Zahra_Atafar@ yahoo.com
8
افسانه حقمرادی
کارشناس آزمایشگاه
لیسانس میکروبیولوژی
7257801
-
9
سهیلا رستمی
کارشناش بهداشت محیط
لیسانس بهداشت محیط
7257801
-