عنوان خدمت: سامانه مدیریت ارتباطات مردمی بهداشت 190

شناسه:

نوع خدمت: غیرحضوری

شرح خدمت:

دریافت کد پیگیری از طریق اپراتور سامانه بهداشت 190 در مرکز سلامت محیط و کار وزارتخانه

 این سامانه به منظور دریافت ، رسیدگی ، کنترل و نظارت بر ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در حوزه های مختلف سلامت ، بهداشت محیط و کار، امور بیمارستانی ،انتقادات و پیشنهادات و ... طراحی و ایجاد گردیده است.

مدارک لازم برای انجام خدمت: ندارد

نام کارشناس: کارشناس مستقر در ستاد وزارتخانه- کارشناس رابط سامانه در استان و شهرستان های تابعه استان

تلفن تماس: 190

مراحل گردش کار:   تماس شاکی با تلفن گویای سامانه بهداشت 190- ثبت گزارش شکایت بهداشتی در سامانه بهداشت 190 توسط اپراتور کشوری و  اعلام کد پیگیری به شاکی- ارجاع موضوع شکایت بهداشتی از طریق سامانه  به گروه سلامت محیط استان و شهرستان های تابعه- پیگیری گزارش شکایت و بازدید از محل توسط بازرس مرکز بهداشت شهرستان مربوطه-  ثبت نتیجه بازدید انجام شده توسط بازرس مربوطه در سامانه 190

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه: http://zrm.behdasht.gov.ir

 لینک دسترسی به خدمت  پست الکترونیک شماره تماس
پرسشنامه
 http://zrm.behdasht.gov.ir  mbok@kums.ac.ir  083-37257801  سنجش رضایت