ارسال ودریافت فایل

 


فایل مشخصات کامل کلیه مراکز وخانه های بهداشت استان در پرونده الکترونیک جهت تکمیلفایل مشخصات کامل کلیه مراکز وخانه های بهداشت استان در پرونده الکترونیک جهت تکمیل
شناسنامه سخت افزار معاونت بهداشتیشناسنامه سخت افزار معاونت بهداشتی

 **********************

 فایلهای مربوط به برنامه آناکد

DEATH-POP-OSTAN-EK-920812 DEATH-POP-OSTAN-EK-920812

DEATH-POP-KESHVAR-EKE-920812 DEATH-POP-KESHVAR-EKE-920812

ANACoD_Manual_Ver_1.0 ANACoD_Manual_Ver_1.0

ANACoD version 1.1 2013Oct_Unprotected_EK_920811 ANACoD version 1.1 2013Oct_Unprotected_EK_920811

ANACoD version 1.1 2013Feb ANACoD version 1.1 2013Feb

 

*************************************************

قابل توجه کارشناسان آمار،گسترش وبهداشت خانواده قابل توجه کارشناسان آمار،گسترش وبهداشت خانواده

 

راهنمای استفاده از نرم افزار ثبت موارد مرگ

راهنمای استفاده از نرم افزار ثبت موارد مرگ

 

 

توصیه برای اصلاح اطلاعات مرگ توصیه برای اصلاح اطلاعات مرگ

همکاران محترم لطفا نرم افزار ثبت مرگ ومیرسال 1390رادانلودوپس ازثبت چندمورد،اشکالات این نرم افزارراتا پایان فروردین ماه به ایمیل mbo_a@kums.ac.irارسال نمائید.

DeathRecord_90 DeathRecord_90

  *******************************************

جدول زمانبندی وتوضیحات درخصوص تغییرات وبروزرسانی سایت معاونت بهداشتی. جدول زمانبندی وتوضیحات درخصوص تغییرات وبروزرسانی سایت معاونت بهداشتی.

  ******************************************

نسخه 2.2برنامه کودکان جهت دانلود

cso89(ver2.2).zip cso89(ver2.2).zip

 ******************************************

لیست کودکان لیست کودکان

 ******************************************

 نسخه1.3برنامه کودکان 1تا59ماهه جهت دانلود

cso89(ver1[1].3) cso89(ver1[1].3)

 

******************************************

فایل های ارسال پیام کوتاه

لیست اولیه افراد جهت استفاده ازسامانه پیام کوتاه

لیست اولیه افراد جهت استفاده ازسامانه پیام کوتاه

 

راهنمای عملی استفاده ازسامانه پیام کوتاه راهنمای عملی استفاده ازسامانه پیام کوتاه

 

فرم درخواست ارسال پیام کوتاه فرم درخواست ارسال پیام کوتاه

 

******************************************

شاخص فناوری اطلاعات شاخص فناوری اطلاعات

 

گزارش مرگ 1 تا 59 ماهه جهت کارگاه 5اردیبهشت89 گزارش مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه جهت کارگاه 5اردیبهشت89

 

*****************************************

اسلایدهاوفایهای کارگاه 15اسفند88(گزارش نویسی وسرشماری)

گزارش وانواع آن گزارش وانواع آن

 

نحوه تکمیل گزارش نهایی یک طرح نحوه تکمیل گزارش نهایی یک طرح

 

سرشماری وبرآورد جمعیت سرشماری وبرآورد جمعیت

 

*****************************************

فرم بازدید سالیانه خانوار فرم بازدید سالیانه خانوار
جداول اطلاعات جمعیتی شهرستانها جداول اطلاعات جمعیتی شهرستانها
راهنمای تکمیل فایل اطلاعات جمعیتی راهنمای تکمیل فایل اطلاعات جمعیتی