سلامت سالمندان

برنامه سلامت سالمندان:

یکی از مهمترین مقولات جمعیتی که امروزه توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده، سالخوردگی جمعیت است. افزایش طول عمر سالمندی یکی از مهمترین مسائلی است که در رابطه با سلامت سالمندان مطر ح است. با این وجود، در کشور ایران افزایش طول عمر در دوران سالمندی با ناتوانی همراه بوده است. الگوی علل اصلی موثر در سال های از دست رفته عمر در جمعیت بالای 60 سال در ایران، حکایت از آن دارد که بیماری های قلبی، بیماری های دیابت، التهاب مفاصل،بیماری های مزمن تنفسی از مهمترین دلایل کاهش سال های از دست رفته عمر به شمار می رود.

رسالت برنامه سلامت سالمندان:

رسالت این برنامه کاهش بار بیماریهای اولویت دار وقابل پیشگیری سالمندان از طریق طراحی برنامه های بهداشتی درراستای تعهد های ملی وبین المللی است.

گروه هدف این برنامه :

Ø      گروه سنی بالای 60سال

ارائه دهندگان خدمت :

Ø      کارکنان آموزش دیده درخصوص مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان (پزشک، مراقبین سلامت و بهورزان )

برنامه سالمندان شامل اجزای زیر می باشد:

Ø      برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان

Ø      برنامه آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی

تعریف مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان:

مراقبتهای ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده به منظور تشخیص ودرمان بیماری است . دراین مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی ممکن برای شناسایی زودرس بیماری ، درمان مناسب وارجاع بموقع استفاده می شود . دراین مدل درمان و توصیه های مورد نیاز برای سالمند براساس طبقه بندی است وسعی شده که این طبقه بندی ها تا جای ممکن به تشخیص دقیق بیماری ها نزدیک باشند.

تعریف اجزاء برنامه آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی:

گروه هدف برنامه آموزش شیوه زندگی سالم افراد بین سنین  70-60  سال می باشند. آموزش به دو شکل گروهی و چهره به چهره در خصوص: تغذیه، فعالیت بدنی، مراقبت از کمر و زانو، مراقبت از پاها، پوکی استخوان، پیشگیری از حوادث، بهداشت دهان و دندان، یبوست، بی اختیاری ادرار، یائسگی، استرس، حافظه، خواب، روابط زناشویی، رانندگی، ترک سیگار طی حداقل چهار جلسه گروهی در سال داده می شود.

سیاستهای آینده برنامه سالمندان :

-آموزش مداوم کارکنان بهداشتی درزمینه ارائه خدمات، مشاوره، آموزش به سالمندان و ادامه روند بهبود عملکرد آنان

-آموزش عموم مردم  و گروههای اختصاصی

- برنامه ریزی در راستای بهبود عملکرد خانواده و جامعه نسبت به سلامت سالمندان

- جلب همکاری ادارات و ارگانهای دولتی ذیربط به منظور همکاری در راستای پیشبرد اهداف برنامه

- تقویت برنامه حمایت از سالمندان ناتوان و بی بضاعت توسط سایر ارگانها

-افزایش پوشش ارائه خدمات در مناطق نیازمند وسالمندان ناتوان

- ارزشیابی فعالیتهای انجام شده