·       آشنائی با گروه:

گروه بهبود تغذیه یکی از گروه های تخصصی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است که رسالت کمک به بهبود امنیت غذایی و ارتقاء کیفیت وضعیت تغذیه ای آحاد مردم را به عهده دارد. اجرای این رسالت از طریق:

- ارتقاء سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی افراد برای تغذیه سالم

- افزایش سواد و فرهنگ تغذیه‌ای

- پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر  با استفاده از تمهیدات تغذیه ای از قبیل اطلاع‌رسانی و آموزش و مشاوره

- مشارکت در تدوین سیاست‌های نوین در عرصة غذا و تغذیه در برنامه‌های توسعة منطقه‌ای

- مداخلات تغذیه ای در گروه های آسیب پذیر با همکاری دیگر سازمان های حمایتگر

- تحقیق و بررسی وضعیت شاخص ها

- پایش و نظارت

- اقدامات پیشگیرانه و درمانی، در قالب ارزش‌های انسانی و قوانین جاری کشورمی باشد

گروه های هدف برنامه بهبود تغذیه،کلیه گروه های سنی مختلف شامل کودکان، مادران باردار،  نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان  با تاکید ویژه بر گروه های آسیب پذیر جامعه، شامل کوکان زیر 6 سال، دختران نوجوان و مادران باردار است.

·        چشم انداز برنامه بهبود تغذیه:

هدف فعالیت های گروه تغذیه، بهبود کیفیت زندگی و امنیت غذایی مردم از طریق تربیت افرادی تصمیم گیرنده و با سواد از نظر تغذیه‌ای بوده که دارای انگیزه، دانش، مهارت و اراده در انتخاب مواد غذائی و جانشین های غذایی مناسب آنها، روش های تهیه و نگهداری غذا باشند. علاوه بر آن، در انتخاب روش تغذیه صحیح و مشکلات تغذیه‌ای اعم از کم خوری، پرخوری و کمبود ریزمغذی‌ها در آنها کاهش یابد و در نهایت، مردمی سالم و پویا برای فعالیت در عرصه‌های علمی و فناوری که همواره در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور گام بر می دارند را تربیت نماید.

- امنیت غذایی (Food Security):امنیت غذایی عبارت از دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد، در تمام اوقات، به غذای کافی، ایمن و مغذی و نیازهای غذایی با مطلوبیت اجتماعی، فرهنگی و بهره مندی تمام سلول ها از مواد مغذی برای دستیابی به یک زندگی سالم و فعالاست.

- امنیت تغذیه (Nutrition Security): عبارتاز دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد، در تمام اوقات، برای دستیابی به غذای کافی، ایمن، مغذی با جذب و بهره مندی موثر سلولی است. غذاهایی که رجحان غذایی و نیازهای غذایی را برای یک زندگی سالم، فعال و شاد  برآورده می سازد.

- ایمنی غذائی (FoodSafety): حفظ و نگهداری غذا از هر آلودگی که مضر به سلامتی مصرف کنندگان آن است.