تاریخچه:
برنامه مراقبت از نوزادان در حوزه بهداشت  از سال 1394 به شکل عملیاتی  همزمان با کشور در استان به اجرا درآمده است. علیرغم اجرای برنامه نوزادان طی سالهای متمادی درحوزه درمان ، هنوز تا رسیدن به میزانهای مطلوب برنامه  فاصله بسیار است .
 اغلب نوزادان دارای علائم و نشانه های چند بیماری با هم هستند وتصمیم گیری برای درمان بیماری آنان بسیار دشوار است همچنین  بسیاری ازمادران نشانه های خطر دوران نوزادی و یا روش صحیح تغذیه نوزاد  خود را نمی دانند. بعلاوه مراقبین سلامت شاغل در شبکه های بهداشت درخصوص تشخیص، پیگیری و ارجاع نوزادان پر خطر دارای بسته خدمتی نبودند .
 گامهای اولیه مراقبت از نوزادان در حوزه بهداشت از ابتدای سال 94 با اموزش کارشناسان معاونتهای بهداشتی در خصوص بوکلت مراقبت از نوزادان در منزل برداشته شد وبرنامه در ابتدا در استان اصفهان و سپس در 4 استان دیگر به صورت ازمایشی و پایلوت اجرا گردید تا مشکلات و موانع شناسایی و مرتفع شده و سپس با دستور وزارت متبوع در کل دانشگاههای کشور اجرایی گردد.
در همین سال اداره سلامت نوزادان برنامه عملیاتی نوزادان در حوزه بهداشت  را در راستای ارتقای سلامت نوزادان و کاهش مرگ و میر آنها تعریف نمود و با توجه به نقش بی بدیل آموزشهای پیش از بارداری در شناخت به موقع بیماریهای زمینه ای مادران و ارجاع به موقع جهت اقدامات درمانی به منظور جلوگیری از زایمان زود هنگام و به دنیا امدن نوزادان نارس با وزن کم ، فعالیتها در حوزه بهداشت در دو محور:
1- توانمند سازی والدین به منظور اشنایی با علائم خطر دوره نوزادی و افزایش اگاهی انها به منظورکاهش مرگ و میر نوزادان
 2- ارتقای پوشش (کمی و کیفی )مراقبتهای پیش از بارداری ، حین و پس از بارداری به دانشگاهها اعلام نمود. 
رسالت:
اداره سلامت نوزادان  متولی تأمین حداکثر سلامتی برای نوزادان از لحظه لقاح تا 28 روز اول پس از تولد و کاهش مرگ و میر و تنوع و شدت بیماری و عوارض ناشی از آن می باشد.
گروه های هدف این برنامه :مادران باردار، زنان در حین زایمان و نوزادان (از بدو تولد تا 28 روزگی) وخانواده های( مراقبین ) ایشان هستند.
رسالت ما در معاونت بهداشتی کرمانشاه کمک به برنامه ریزی، اطلاع رسانی، انتقال و اجرای سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش دانشجویان پزشکی وپیرا پزشکی، آموزش و بازآموزی پزشکان وپیراپزشکان در بخش های دولتی و خصوصی و پژوهش در زمینه ارتقای سلامت نوزادان، پشتیبانی و توزیع منابع در شهرستان ها، بیمارستانها و نظارت بر کار آنها به منظور ارتقای سطح سلامت مادران و نوزادان می باشد. لذا در نظرداریم برای ارتقای کیفیت اجرای برنامه نوزادان، آموزش ها ونظارت ها را هدفمند و اطلاع رسانی را به روز کرده و با انجام هماهنگی های بین بخشی و پشتیبانی موجبات تسهیل و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مادران و نوزادان وکاهش مرگ و عوارض در این دو گروه آسیب پذیر در سطح استان را فراهم آوریم. 
چشم انداز:
تمامی نوزادان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و ...، با هر وضعیت از سلامت و بیماری به هر مرکز ارایه خدمات در هر زمانی از زندگی خود مراجعه نمود، خدمت اثربخش و کارآمدی دریافت کند بگونه ای که پس از طی این دوره زنده و در سلامت کامل باشد و درصورت بروز عارضه، درمان کامل شده، یا مسیر درمان و پیگیری برای وی کاملا" مشخص و فراهم باشد.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر این باور است که با انجام نوآوریها و ابتکارات در زمینه آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان یکی از دانشگاههای نمونه در ارائه خدمات سلامت مادران و نوزادان در کشور باشد.
هدف کلی:
افزایش امید به زندگی
 ارتقای شاخص توسعه کودکان
اهداف کمی:
کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده 
کاهش میزان صدمات زایمانی نوزادان به کمتر از 10 در هزار تولد زنده
استراتژیها :
1- آموزش وتبلیغات
2- بهبود فرایندهای خدمتی مرتبط
3- تقویت زیرساخت مورد نیاز برنامه ها
4- بهبود منابع ( تجهیزات ، نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ، و... )
5- تقویت سیستم ارجاع ، پایش و ارزشیابی 
6- بهبود فرایند ثبت وگزارش دهی آمار
7- ارتقاء توانمندی حرفه ای کارشناسان سطوح مختلف
8- جلب همکاری درون ، برون وبین بخشی
معرفی برنامه:
تلاش برای ارتقاء سلامت یک اقدام جهانی است و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان زیر 5 سال از شاخص های مهم سلامتی و توسعه یافتگی جوامع است.سالانه حدود 20000 مرگ نوزادی و 35000 مرگ پریناتال در کشور اتفاق می افتد و این در حالی است که حدود 85% مرگ نوزادان و مادران در مراکز درمانی اتفاق می افتد که این خود حاکی از دسترسی نسبتا مناسب عموم جامعه به مراکز درمانی است .البته اشکالاتی در سطوح ارائه خدمت وجود دارد به صورتی که بعضاً مادران پر خطر در مراکز درمانی با الگوی سطح یک مراقبت می شوند و در نهایت نوزاد در همان مرکز متولد شده که منجر به مرگ و میر بالا و غیر قابل قبول در آنها می شود.
وظایف:
1- برنامه ریزی عملیاتی سالیانه 
2- سازماندهی ( نیروی انسانی ، تجهیزات ، بودجه و...) 
3- هماهنگی ( درون بخش و بین بخشی )
4- پایش و نظارت ( بر اساس چک لیست مدون کیفی- کمی ) 
5- گزارش گیری و گزارش دهی و مدیریت داده ها وارزشیابی آن
6- آموزش و اطلاع رسانی ( بر مبنای نیاز سنجی آموزشی دوره ای )
7- پشتیبانی وحمایت ( براساس نیازها ومشکلات)