مشخصات اعضای گروه آموزش سلامت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس آدرس پست الکترونیک
 1 سارا شاه آبادی مدیر گروه دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 08337257798 S_Shahabadi15@yahoo.com
 2 اعظم گراوندی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت کارشناس ارشد آموزش بهداشت و MPH اپیدمیولوژی 08337257798 Geravandi_a88@yahoo.com
 3 بهجت مرزبانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 08337257798 Marzbanibehjat@gmail.com
 4 مریم باوندپور کارشناس آموزش و ارتقای سلامت کارشناس ارشد ارزیابی فناوری سلامت 08337257798 m.bavandpour1108@gmail.com