دی وی دی 9- سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
شیرمادر
1- شیرخشک های خارجی دقیقا مشابه شیرمادر است.
2- آغوز چیست؟
3- هربار از یک سینه به کودک شیربدهیم
4- برای حفظ تناسب اندام مادر شیردهی به کودک موثر است.
5- شیردهی باعث آرامش روانی مادرو کودک می شود.
6- قانون هم اتاقی مادرو کودک باعث افزایش شیردهی می شود.
7- اگر کودک خواب باشد نباید اورا در شب برای شیردهی بیدارکنیم.
8- هر وقت کودک شیرخوار تمایل به شیرخوردن داشت به او شیر بدهیم.
9- کیفیت شیرمادران دارای نوزاد نارس برای نوزادشان بهتر و مناسب تراز شیرمادران دارای نوزاد معمولی است.

سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
قطره آهن ومولتی ویتامین
1- به دلیل سیاه شدن دندان های کودک خوراندن قطره آهن او را قطع نمی کنیم.
2- خوراندن آب جوشیده سرد شده به کودک بعد از قطره آهن برای جلوگیری از سیاه شدن دندان موثر است.

سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
ریزمغذی ها
1- کدام یک از موارد زیر شایعترین مشکل تغذیه ای می باشد؟
2- آیا آهن حیوانی بهتر از آهن گیاهی جذب می شود.
3- کدام مورد در جذب آهن اختلال ایجاد می کند؟
4- نیازی به مصرف مکمل آهن نیست چون کودک شیر خوارمرتب با شیر تغذیه می شود.
5- بهتراست قطره آهن کودک را بین دو وعده شیردهی بدهیم که شیرمانع جذب آن نشود.
6- کدام عارضه نشانه کمبود روی در بدن است؟

سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
اسهال درکودکان
1- مهمترین علت مرگ ناشی از اسهال چیست؟
2- آیا شیرمادرباعث آبکی ترشدن مدفوع نوزاد شیرخوار می شود؟
3- آیا شیرمادر باعث مقاومت بدن کودک شیرخواردر برابربیماریها می شود؟
4- قبل از شیردادن یا غذا دادن به کودک دستهایمان را بشوییم.
5- برای استفاده دوباره ازباقیمانده غذای کودک که دریخچال بوده آن را کاملا گرم کنیم.
6- درصورتی که به آب تصفیه شده دسترسی نداشتیم جهت استفاده آب را کاملا بجوشانیم.
7- یک بسته ORS درچند لیوان آب جوشیده ی سرد شده باید مصرف شود؟
8- اگراز محلول ORS که تهیه کرده ایم 24ساعت بگذرد حتی اگر دریخچال باشد آن را دور می ریزیم.
9- در صورت بروز اسهال در کودک شیرخوارنباید شیر دهی را متوقف کنیم.
10- درصورتی که کودک دچار اسهال یا تب شد وحالش بهترنشد اورا نزد دکتر می بریم.
11- درصورتی که کودک اسهال شدید دارد نیازی نیست اورا دکتر ببریم واستفاده از(ORS)کافی است.

سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
کارتون ایمنی
1- برای ایمنی کودکان روی پریزبرق پوشش قرار دهیم.
2- مواد شوینده، اسپری و مواد غیرخوراکی را دورازدسترس کودکان قرار دهیم.
3- فرشتگان محافظ کودکان هستند ونیازی نیست خانه خود را ایمن کنیم
4- امن ترین مکان برای کودکان زیر12سال صندلی عقب ماشین است.
5- کودک درجلوی ماشین راحت ترکنترل می شود پس بهتراست درصندلی جلوی ماشین بنشیند.

سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
خفگی درکودکان
1- آیا می توان به کودک زیر دو سال آدامس و میوه های هسته دار داد؟
2- درصورتی که جسمی در حلق کودک گیر کرد با فرو بردن انگشت در حلق کودک باید سریع آن را درآورد.
3- هنگام بغل کردن شیرخواران ازنوشیدن مایعات داغ خودداری می کنم.

سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
کم کاری مادرزادی تیروئید
1- کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان چگونه تشخیص داده می شود؟
2- کم کاری مادرزادی تیروئید درکودک باعث چه مشکلاتی می شود؟
3- انجام نمونه گیری خون از نوزادان و آزمایش آن(غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید) فایده زیادی دارد چون باعث تشخیص بموقع وپیشگیری از مشکلات ناشی ازآن می شود.
4- آیا برای نمونه گیری خون از نوزادان (غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید) نیازی به ناشتا بودن نوزادان می باشد؟
سلامت نوزادان وکودکان 3

مشخصات فردی
*
کپی از "مشخصات فردی"
*
مراقبت آغوشی
1- مراقبت کانگرویی چیست؟
2- به چه قسمتی از بدن رحم دوم گفته می شود؟
3- هنگام مراقبت آغوشی آرامش مادرو کودک خیلی زیاد است
4- مراقبت آغوشی بهتر از مراقبت زیرانکوباتور(دستگاه گرم کننده نوزادان) است.
5- مراقبت آغوشی از نوزاد نارس به مادر آرامش بیشتری می دهد.
6- آیا مراقبت آغوشی باعث کاهش خونریزی مادر می شود؟
7- آیا پدر نیز می تواند مراقبت آغوشی داشته باشد؟
8- درهنگام مراقبت آغوشی برای کودک حرف بزنیم واورا نوازش کنیم.