دی وی دی 7- سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
کارت پایش رشد
1- مهمترین نشانه رشد کودکان چیست ؟
2- شیرمادر تا چه ماهی باید تنها غذای مصرفی نوزاد باشد؟
3- قطره مولتی ویتامین برای کودک ازچه روزی شروع می شود؟
4- منحنی رشد آینه سلامت کودک است.
5- کودک را تا 6ماهگی نباید درمعرض نورآفتاب قرار داد چون برای چشم هایش ضرردارد.
6- برای افزایش رشد کودک بایدازبدوتولد به اوعلاوه برشیرمادر، غذاهای مقوی نیزبدهیم.
7- برای بررسی میزان رشد کودک، باید مرتب اورا به مرکز بهداشتی درمانی ببریم.
8- برای افزایش رشد کودک خود کدامیک ازموارد زیررا انجام می دهید؟

سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
مراقبت از کودکان زیر 6سال
1- نیازی نیست که مرتب کودک را جهت پایش رشد به مرکز بهداشتی درمانی ببریم زیرا از ظاهرش متوجه می شویم.
2- قد کودکان زیر2سال چطوراندازه گیری می شود؟
3- اندازه گیری دور سر تا چه سنی انجام می شود؟
4- درکارت رشد کودک کدام منحنی ها وجود دارد؟
5- تنها برای انجام واکسیناسیون کودک باید به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنیم.
6- هنگامی که کودک به منظوراندازه گیری وزنش روی ترازوی مرکز بهداشتی درمانی گذاشته می شود باید لباس های اضافی و کفش هایش را درآورد
7- هنگامی که کودک را به منظور بررسی قد و وزن به مرکزبهداشتی درمانی می بریم سعی می کنیم او را آرام کنیم تا در اندازه گیری وزن و قدش مشکل و اشتباهی پیش نیاید.

سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
مراقبت از نوزادان
1- کودک متولد شده تا چند هفتگی نوزاد خوانده می شود؟
2- به چه دلیل پدرو مادرباید به نوزادشان توجه زیادی داشته باشند؟
3- ملاج فرورفته نوزاد نشانه ی چیست؟
4- وجود آفت در دهان نوزادم مرا خیلی می ترساند.
5- قنداق کردن برای استخوان بندی کودک خیلی خوب است.
6- برای تمیز کردن گوش کودک از گوش پاک کن استفاده می کنم.
7- برای رفع گرفتگی بینی کودک چه می کنید؟
8- مدام می بایست مراقب بود که کهنه خیس روی بندناف نوزاد قرارنگیرد.
9- در مورد مراقبت از کودک، به نظربزرگترهای فامیل بیشترازنظر پزشکان اهمیت می دهیم، چون آن ها یک عمرتجربه دارند.
10- ناف کودک را باید مرتب با بتادین شستشو داد.
11- درصورت وجود ترشحات چرکی دور ناف نوزاد باید فوری به پزشک مراجعه نمود
12- ازعلایم خطر دوران نوزادی کدام یک از موارد زیر می باشد؟
13- ازعلایم خطر دوران نوزادی کدام یک از موارد زیر می باشد؟
14- ازعلایم خطر دوران نوزادی کدام یک از موارد زیر می باشد؟

سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
بهداشت دهان ودندان
1- وارنیش فلوراید(شیارپوش) برروی کدام دندان ها قرار می گیرد؟
2- تاچند ساعت بعداز وارنیش فلوراید(شیارپوش) نباید ازغذاهای سفت وچسبنده استفاده کرد و مسواک نیزنزد؟
3- بعد ازخوردن مواد قندی وشیرینی بهتراست مسواک بزنیم.
4- استفاده ازوارنیش فلوراید (شیارپوش) درد وهزینه ی زیادی دارد
5- محلول دهان شویه را چند دقیقه باید در دهان نگه داشت؟
6- چند باردرروز مسواک می زنید؟
7- برای مراقبت ازدندان ها کدام یک ازموارد زیررا به طورمرتب انجام می دهید؟
8- وقتی دندان درد نداریم یعنی آنها سالم هستند.
9- دندانهای پوسیده با وجود لکه سیاه روی آن مشخص می شود.
10- علایم پوسیدگی دندان چیست؟
11- مراقب از دندان ها در حفظ سلامتی و زیبای موثر است.
12- اگردندان درد داشته باشیم نمی توانیم ازغذا خوردن لذت ببریم.
13- اگربهداشت دهان ودندان را رعایت نکنیم به خاطرازدست دادن دندان ها مجبورمی شویم ازدندان مصنوعی استفاده کینم.
14- اگردندان هایم پوسیده شوند و به موقع پیش دندان پزشک نروم دهانم بوی بد می گیرد واین موضوع دوستان و اطرافیانم را ناراحت می کند.
15- رعایت بهداشت دهان و دندان مرا ازدرد دندان ومشکلات لثه حفظ خواهد کرد.
16- رعایت بهداشت دهان و دندان باعث می شود دندان هایم رااز دست ندهم وبتوانم خوب صحبت کنم.
17- رعایت بهداشت دهان و دندان نیازمند هزینه ی اندکی است.
18- جرم دندان می تواند باعث ایجاد بیماری لثه شود.
19- غذا خوردن با دندان های پوسیده مشکل است.
20- آیا دندان خراب باعث خوب جویده نشدن غذا وسبب ایجاد مشکلات دستگاه گوارشی می شود؟
21- انواع روش های جایگزین برای ازدست رفتن دندان چیست؟
22- عیب استفاده ازپروتزکامل چیست؟
23- درمان پوسیدگی دندان بسیاروقت گیرو پرهزینه است.

سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
تغذیه کودک در زمان بیماری وبهبودی
1- کودک چون جثه وهیکل کوچکی دارد باید کم غذا مصرف کند
2- حبوبات از چه سنی در رژیم غذایی کودک قرار می گیرد؟
3- آیا در دوران نقاهت و بیماری علاوه بر شیردادن تغذیه مقوی نیز لازم است؟
4- برای راحت ترغذا خوردن کودک دردوره بیماری کدام مواد را می توان به غذای اواضافه کرد؟
5- برای راحت تربودن؛غذای زیادی برای کودک درست کنیم و درفریزر نگه داریم.
6- کودک به کدام دلیل در دوران بیماری و نقاهت نیازبه غذای بیشتری دارد؟
7- دردوران نقاهت وبیماری سعی کنیم غذاهای مقوی مانند گوشت، سبزیجات و شیربه کودک بدهیم

سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
تغذیه کودکان بالای 2سال
1- تغذیه تکمیلی از چه سنی شروع می شود؟
2- کودکان از چه سنی می توانند از سفره غذایی بزرگترها غذا بخورند؟
3- کودک در چه صورتی می تواند برسرسفره بزرگسالان بنشیند؟
4- درصورتی که کودک 2ساله ی من غذا نخورد سلامتی اش به خطرمی افتد پس بزور به او غذا می دهم.
5- اگر کودک غذا نخورد او را با قول دادن به خرید جایزه تشویق می کنیم
6- اگر کودک زود ازسرسفره غذا بلند شد نشانه سیری اوست.
7- درصورتی که کودک دیگر نخواست غذا بخورد با او مقا بله نکنیم.
8- تاجایی که می توانیم سعی کنیم هله هوله به کودک ندهیم.
9- برای بالا بردن اشتهای کودک کدام مورد مناسب است؟
10- آیا ریختن غذا بیشتر ازحد انتظار برای کودک به بالا بردن اشتهای او کمک می کند.

سلامت نوزادان وکودکان 1

مشخصات فردی
*
رفتارهای غذایی با کودکان
1- هنگام غذا دادن به کودک نوپا بهتر است دهان خود را نیز باز کنیم.
2- هنگام غذا دادن به کودک نوپا اسم غذا را چندین بار تکرار کنیم.
3- سرعت غذا دادن به کودک چگونه باید باشد؟
4- برای خوشمزه کردن غذای کودک وتشویق اوبه غذاخوردن ازنمک وشکر زیاد استفاده نکنیم.
5- از چه سنی ذخایر غذای کودک کاهش می یابد ونیازبه مکمل آهن دارد؟
6- هنگام غذا دادن به کودک با او صحبت کنیم.