دی وی دی 2- پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
26 فیلم کوتاه
1- کشیدن سیگار و قلیان نشانه بزرگ شدن است.
2- آب موجود در مخزن قلیان برای تصفیه دود آن است پس ضرر کمتری دارد.
3- افرادی که سیگار می کشند خیلی باکلاس هستند.
4- سیگار اولترالایت ( با نیکوتین کم) فقط یک ترفند تجاری است و با سیگار معمولی فرقی ندارد.
5- سال هاست که سیگار می کشم دیگر ترک آن فایده ای ندارد.
6- قلیان میوه ای طبیعی است و ویتامین هم دارد.
7- قلیان میوه ای پراز اسانس ها خطرناک شیمیایی است.
8- وقتی به من می گویند "بچه مثبت" بدم می آید و خجالت می کشم.
9- درانجام رفتارهای خوب و پسندیده با دوستان خودهم رنگ شویم نه در رفتارهایی که سلامتی و آینده ی مارا نابود می کند.
10- دود سیگار تاثیر مستقیم برجنین دارد.
11- فروش سیگار به نوجوانان زیر 18سال ممنوع است.

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
دخانیات یا سلامتی
1- فرزندان والدین سیگاری بیشتراحتمال دارد سیگاری شوند.
2- استعمال دخانیات و کشیدن قلیان احتمال ابتلا به کدام بیماری های زیر را افزایش می دهد؟

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
دشمن پنهان
1- مصرف سیگار مقدمه اعتیاد به سایر مواد مخدر است.
2- بعضی ازمواد مخدر موجب تخریب مغز و رفتارجنون آمیز می شود.
3- سیگار و مواد مخدر زیبایی انسان و آراستگی ظاهر را ازبین می برد.
4- سیگار عامل مهمی در ایجاد انواع سرطان ها و بیماریهای قلبی- عروقی و ریوی است.
5- اعتیاد زمینه ساز خلاف های دیگر است.

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
کارتون سیگار
1- سیگار کشیدن نشان دهنده جرات و شجاعت است.
2- با کشیدن هر نخ سیگارچند دقیقه از عمرانسان کم می شود؟

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
اعتیاد تعادلی ناپایدار
1- دوران طلایی در مصرف مواد مخدر کدام است؟
2- فرد معتاد هرگز نمی تواند ترک کند.

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
قدرت نه گفتن
1- در برابرتعارف به سیگار یک نه بگویم و یک عمر عذاب نکشیم.
2- از کشیدن سیگار در محیط بسته خودداری کنیم.
3- سیگار نمی کشیم چون اعتیاد به سیگارهزینه بر است.

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
اعتیاد
1- اگر کسی به شما مواد مخدر تعارف کند چه می کنید ؟
2- اکثر کسانی که معتاد هستند اولین بار مواد مخدر را از دست دوستان خود گرفته اند.
3- آیا معتادی را دیده اید که برای معتاد شدن مصرف موادمخدر را شروع کرده باشد؟
4 – نه گفتن به سیگار هنر است.

پیشگیری از مصرف دخانیات و مواد مخدر

مشخصات فردی
*
ترک سیگار
1- برای ترک سیگار از همین لحظه باید شروع کرد.